Oświata

Produkty 1-12 z 85

Ustaw kierunek malejący
Strona

Produkty 1-12 z 85

Ustaw kierunek malejący
Strona

Prawo oświatowe

Czym jest prawo oświatowe? To gałąź prawa administracyjnego, która reguluje działanie, organizację i nadzór nad systemem oświaty w Polsce. Najważniejszymi aktami prawnymi, które je tworzą, są ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, a także ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Jak zatem widzisz, gdy chodzi o zarządzanie w oświacie, kluczowe staje się bycie na bieżąco ze wszystkimi zmianami prawnymi i nowymi regulacjami w tym zakresie.

Oświata w Polsce to jednak nie tylko przepisy prawne, ale również dydaktyka i pedagogika, a także finanse w oświacie oraz cały system zarządzania personelem i rozwój zawodowy nie tylko podopiecznych, ale i pracowników. W naszej księgarni znajdziesz publikacji omawiające system edukacji w Polsce w każdym z tych aspektów.

Dydaktyka i pedagogika, a także finanse w oświacie - kto powinien być w tym biegły?

Kto będzie głównym adresatem wiedzy z zakresu zarządzanie w oświacie? Spójrzmy do ustawy, która wymienia podstawowe elementy, składające się na system oświaty w Polsce. Są to placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia praktycznego i zawodowego, placówki artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, ponadpaństwowe, policealne) oraz placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne.

Dyrektorzy wszystkich tych miejsc, a także zajmujący się w nich kadrami i płacami pracownicy oraz personel powinni znać prawo oświatowe. Książka, która przeznaczona jest do osób na konkretnych stanowiskach okazuje się więc w tym przypadku niezbędna.

W naszej ofercie znajdziesz publikacje dotyczące finansów w oświacie (kierowane do księgowych oraz biur rachunkowych, prowadzących ewidencję księgową oświatowych placówek) oraz zasad skutecznego zarządzania (przeznaczone głównie dla dyrekcji), a także poradniki z zakresu dydaktyki i pedagogiki, które sprawdzą się u każdego nauczyciela - zwłaszcza nauczania wczesnoszkolnego i logopedycznego. Posiadamy również przydatne w rozwoju zawodowym scenariusze zajęć i organizery, ułatwiające codzienną pracę.

Znasz doskonale system oświaty w Polsce. Co Ci to daje?

Co zyskujesz, znając system edukacji w Polsce, a także prawo oświatowe? Książka to nie tylko wiedza teoretyczna z zakresu obowiązujących praw, ale i praktyczne informacje oraz wskazówki o tym, jak skutecznie układać współpracę szkoły z rodzicami, jak ćwiczyć z dziećmi z autyzmem i niepełnosprawnością, a także jak prowadzić ewidencję kosztów i wydatków jednostki oświatowej oraz co zrobić w sytuacji wypadku pracownika szkoły lub jego przewinienia. Oświata w Polsce to bowiem jednocześnie prawa i obowiązki oraz regulacje dotyczące ponoszenia odpowiedzialności.

Posiadając te niezbędne informacje, jesteś w stanie wypełniać wszystkie swoje zobowiązania na danym stanowisku zgodnie z prawem, rozwijać nie tylko umiejętności swoich podopiecznych czy samego siebie, ale także podnosić kwalifikacje pracowników i budować renomę całej placówki oświatowej, której jesteś członkiem lub osobą zarządzającą. Nie możesz sobie pozwolić na ubytki w wiedzy, dotyczącej nowych rozwiązań prawnych, a także zarządczych i pedagogicznych.

Zarządzanie w oświacie bez tajemnic - wystarczy wybrać odpowiednią książkę!

Prawo oświatowe zmienia się nieustannie. Nieuniknione staje się więc wprowadzanie nowych rozwiązań na poziomie systemowym. Każdy pracownik placówki oświatowej musi wtedy wiedzieć, jakie zmiany zachodzą na jego stanowisku i jak skutecznie wdrożyć je w praktyce. Zajrzyj więc do naszej oferty i znajdź pozycję, która odpowie na Twoje pytania - wystarczy złożyć i opłacić zamówienie, by ebook znalazł się po chwili na Twojej skrzynce e-mailowej. Książka tradycyjna to zaledwie 3-5 dni oczekiwania na wiedzę, która zapewni Ci spokój i pozwoli doskonale pełnić swoje obowiązki.