Bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z RODO

49,00 zł

Publikacja „Bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z RODO” to praktyczny poradnik, który podpowie Czytelnikowi, jakie zasady przetwarzania danych osobowych powinien zastosować, by było ono bezpieczne i spełniało wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

„Bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z RODO” to publikacja, z którą powinien zapoznać się każdy, kto przetwarza dane osobowe w ramach swojej działalności. Wszystkie osoby, które chcą korzystać z danych osobowych zgodnie z przepisami unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i nie narazić się na odpowiedzialność głównie finansową, jaką te przepisy przewidują, powinny przeczytać tę publikację. Dzięki niej czytelnik dowie się, jakie mogą być zagrożenia wobec danych osobowych i jakie zasady bezpieczeństwa danych zastosować, by im zapobiec.

Więcej informacji
Product Name Bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z RODO
ISBN 978-83-269-6811-2
Data wydania 20 paź 2017
Symbol UOR0051
Opis hasłowy ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo danych osobowych, RODO, ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inspektor ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych, zasady przetwarzania danych w RODO, naruszenie ochrony danych, najnowsze przepisy o ochro
Korzyści dla Ciebie

1) poznasz zasady przetwarzania danych osobowych według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
2) otrzymasz informacje o najczęstszych zagrożeniach, jakie występują w odniesieniu do danych osobowych
3) dowiesz się, jak przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych
4) otrzymasz odpowiedź na pytanie, czy będziesz musiał wyznaczyć inspektora ochrony danych
5) zyskasz pewność, że przetwarzasz dane osobowe zgodnie z RODO

Grupa docelowa Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI), Administrator Danych Osobowych (ADO), Administrator Systemów Informatycznych (ASI), departamenty bezpieczeństwa informacji, dział kadr, HR, księgowość, działy IT, działy baz danych, marketing
Format B5
Liczba stron 60
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Weronika Wota
Autor Agnieszka Stępień, Paweł Biały

Rozdział I. Źródła prawa
1. Źródła wewnętrzne
2. Źródła zewnętrzne
3. Reforma przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
Rozdział II. Bezpieczeństwo danych osobowych
1. Bezpieczeństwo jednostki
2. Bezpieczeństwo danych osobowych
3. Bezpieczeństwo danych osobowych w ustawie o ochronie danych osobowych
4. Bezpieczeństwo danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych
Rozdział III. Zasady przetwarzania danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
1. Zasada privacy by design
2. Zasada celowości
3. Zasada integralności i poufności
4. Zasada rozliczalności
5. Zasada ograniczenia celu przetwarzania danych
6. Zasada przejrzystości i rzetelności
7. Zasada minimalizacji danych osobowych
8. Zasada merytorycznej poprawności danych osobowych (prawidłowości)
9. Zasada ograniczenia przechowywania
10. Domyślna ochrona danych (privacy by default)
Rozdział IV. Charakterystyka zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych
1. Pliki cookies
2. Kradzież tożsamości
3. Phishing
4. Pharming
5. Złośliwe oprogramowanie
6. Wirusy
7. Robaki
8. Konie trojańskie
9. Spam
10. Jak chronić się przed kradzieżą tożsamości
Rozdział V. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
1. Ocena skutków dla ochrony danych (Data Protection Impact Assessment – DPIA)
1.1. Konsultacje z organem nadzorczym
1.2. Wyłączenie obowiązku przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych
2. Przetwarzanie danych osobowych dzieci w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych
3. Wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych, jego status oraz charakter prawny
3.1. Obligatoryjne wyznaczenie inspektora ochrony danych – art. 37 rozporządzenia ogólnego o ochronie danych
3.2. Fakultatywne wyznaczenie inspektora ochrony danych
3.3. Kwalifikacje zawodowe inspektora ochrony danych
3.4. Zawiadomienie organu nadzorczego o wyznaczeniu inspektora ochrony danych
3.5. Status prawny inspektora ochrony danych
Rozdział VI. Dokumentacja bezpieczeństwa danych osobowych
1. Procedura zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych
2. Powiadomienie organu ochrony danych o powstałym naruszeniu
3. Rejestr naruszeń
4. Powierzenie i podpowierzenie danych osobowych w rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych
4.1. Podpowierzenie danych osobowych
5. Rejestr czynności przetwarzania danych
Rozdział VII. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych
1. Sprawdzenia planowe i doraźne
2. Szkolenia dla pracowników
Rozdział VIII. Działalność w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych
1. Opis środków technicznych i organizacyjnych stosowanych w jednostkach organizacyjnych
1.1. Środki techniczne
1.1.1. Środki ochrony fizycznej
1.1.2. Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej oraz środki ochrony w ramach programów
1.2. Środki organizacyjne
1.2.1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
1.2.2. Zapoznanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych
1.2.3. Zasada czystego biurka i czystego pulpitu