Najczęściej popełniane błędy przy ubieganiu się o wydanie decyzji środowiskowej – jak ich uniknąć

  • Ebook
30,45 zł

Uzyskanie decyzji środowiskowej jest konieczne, jeśli łącznie spełnione są warunki określone w art. 71 ust. 2 i art. 72 ust.1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Zajrzyj do ebooka.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Realizacja  przedsięwzięcia  mogącego  zawsze  lub  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  wymaga  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  (skr. duś),  jeśli  decyzja  ta  będzie  poprzedzać  wydanie  innej  decyzji  określonej  wprzepisach  prawnych.  Przy  ubieganiu  się o wydanie duś można popełnić wiele błędów, dlatego warto wiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę i jak ich uniknąć.

Więcej informacji
Product Name Najczęściej popełniane błędy przy ubieganiu się o wydanie decyzji środowiskowej – jak ich uniknąć
Symbol 1BL0059
ISBN 978-83-269-7753-4
Data wydania 24 sie 2018
Opis hasłowy Karta charakterystyki, substancje niebezpieczne, środki chemiczne a ochrona środowiska, BHP substancji
Korzyści dla Ciebie

W ebooku znajdziesz m.in.: rodzaje decyzji inwestycyjnych; informacje na temat karty przedsięwzięcia i pozostałych załączników; błędy formalne popełniane w procesie uzyskiwania decyzji środowiskowej; błędy  merytoryczne  popełniane  w  procesie  uzyskiwania decyzji środowiskowej

Grupa docelowa Specjaliści ds. ochrony środowiska
Liczba stron 29
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Mariusz Miętusiewicz
Autor Katarzyna Czajkowska-Matosiuk