Dokumenty dotyczące gospodarki wodnej

49,00 zł

Płyta "Dokumenty dotyczące gospodarki wodnej" zawiera wzory dokumentów wynikające bezpośrednio z nowego Prawa wodnego, ale również związane z szeroko rozumianą tematyką gospodarki wodno-ściekowej. Są na niej dostępne formularze, oświadczenia i pozostałe dokumenty związane m.in. ze ściekami, poborem wód podziemnych i powierzchniowych czy odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych. Baza aktualnych wzorów pozwoli Ci na uniknięcie negatywnych konsekwencji podczas kontroli WIOŚ oraz będzie źródłem wielu cennych informacji.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Nowe Prawo wodne wprowadziło wiele zmian, które uporządkowały system zarządzania gospodarkąwodną, implementując dyrektywy unijne, jak również wprowadzając zmiany dla wielu przedsiębiorców, urzędników i gospodarstw domowych. W związku z nowelizacją przepisów niektóre dotąd stosowane dokumenty przestały obowiązywać, a zamiast nich wprowadzono nowe, które zostały dostosowane do obecnego prawodawstwa. W celu przestrzegania przepisów, działania zgodnie z wytycznymi, a tym samym unikania ewentualnych kar nałożonych podczas kontroli, warto zaktualizować zasób posiadanych dokumentów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.Na płycie CD "Dokumenty dotyczące gospodarki wodnej" znajdziesz wzory dokumentów wynikające bespośrednio z nowego Prawa wodnego, ale również związane z szeroko rozumianą tematyką gospodarki wodno-ściekowej. Są na niej dostępne formularze, oświadczenia i pozostałe dokumenty związane m.in. ze ściekami, poborem wód podziemnych i powierzchniowych czy odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych. Baza aktualnych wzorów pozwoli Ci na uniknięcie negatywnych konsekwencji podczas kontroli WIOŚ oraz będzie źródłem wielu cennych informacji.

Więcej informacji
Product Name Dokumenty dotyczące gospodarki wodnej
Symbol UOU0058
Data wydania 20 lip 2016
ISBN 978-83-269-8445-7
Opis hasłowy Wzory dokumentów nowe prawo wodne, gospodarka wodno-ściekowa, wnioski związane z gospodarowaniem wodami
Korzyści dla Ciebie

Zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,

uniknięcie kar w przypadku kontroli,

ułatwienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z prawa wodnego,

dysponowanie aktualnymi wzorami dokumentów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zgromadzonymi w jednym miejscu.

Grupa docelowa Specjaliści ds. ochrony środowiska
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Mariusz Miętusiewicz
Autor Karolina Szewczyk-Cieślik