Wzory uchwał dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z praktycznymi komentarzami

99,00 zł

„Wzory uchwał dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z praktycznymi komentarzami” – to zbiór najczęściej wykorzystywanych przez zarządców budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych umów i pism.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Czytelnik znajdzie tu zarówno wzory uchwał dotyczących zarządu wspólnotą mieszkaniową (wybór zarządu wspólnoty mieszkaniowej, regulamin pracy zarządu wspólnoty mieszkaniowej), wzory regulaminu funkcjonowania wspólnoty, wzory uchwał w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego, remontowego i fnansowego, wzory uchwał w sprawie zlecenia windykacji w stosunku do właścicieli, wykonania remontów nieruchomości wspólnej etc.
Aby wzory były łatwe do wykorzystania, są przykładowo wypełnione i opatrzone komentarzem.

Można mieć wątpliwość: jak korzystać z gotowych umów, przecież każda sytuacja jest nieco inna? To prawda i dlatego przedstawiamy nie tylko gotowy wzór, ale i szczegółowy komentarz pozwalający dostosować wzór do konkretnej sytuacji. Aby korzystanie z kompendium było naprawdę wygodne, do książki dołączona jest płyta CD--ROM zawierająca wszystkie wzory opisane w wydaniu. Wystarczy wybrać potrzebny wzór, przygotować go na podstawie komentarza i wydrukować.

Więcej informacji
Product Name Wzory uchwał dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z praktycznymi komentarzami
ISBN 978-83-269-6459-6
Data wydania 31 maj 2017
Symbol ZOY0002
Opis hasłowy wspólnota mieszkaniowa uchwały, spółdzielnia mieszkaniowa uchwały
Korzyści dla Ciebie

Dzięki książce:

 • zyskasz pewność, że Twoje dokumenty są zgodnie z prawem,
 • unikniesz będów przy sporzadzaniu projektów uchwał oraz wniosków i pozwów.
Grupa docelowa Zarządcy Nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe
Format A4
Liczba stron 106
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor Paweł Puch

SPIS UCHWAŁ

 1. Uchwała w sprawie powołania zarządu
 2. Uchwały w sprawie zmiany zarządu
 3. Uchwała w sprawie odwołania członka zarządu
 4. Uchwała w sprawie rozwiązania umowy o zarządzanie
 5. Uchwała w sprawie utworzenia wspólnoty mieszkaniowej
 6. Uchwała w sprawie likwidacji spółdzielni mieszkaniowej
 7. Uchwała w sprawie odłączenia od spółdzielni mieszkaniowej
 8. Uchwała w sprawie zmiany rocznego planu gospodarczego
 9. Uchwała w sprawie remontu
 10. Uchwała w sprawie ustanowienia funduszu remontowego
 11. Uchwała w sprawie zmiany wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej
 12. Uchwała w sprawie wytoczenia powództwa o sprzedaż lokalu
 13. Uchwała w sprawie wytoczenia powództwa o rozwiązanie najmu i opróżnienie lokalu
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu Wspólnoty Mieszkaniowej z załącznikiem (Statut Wspólnoty Mieszkaniowej)
 15. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu porządku domowego z załącznikiem (Regulamin Porządku Domowego)
 16. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu pracy zarządu z załącznikiem (Regulamin Pracy Zarządu)
 17. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu zebrania właścicieli lokali z załącznikiem (Regulamin Zebrania Właścicieli Lokali)
 18. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi wspólnoty mieszkaniowej
 19. Uchwała w sprawie przebudowy i zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej
 20. Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozliczania energii cieplnej z załącznikiem
 21. Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozliczania zużycia wody i ścieków z załącznikiem
 22. Uchwała w sprawie umieszczenia w sprawie umieszczania urządzeń reklamowych i informacyjnych w nieruchomości wspólnej
 23. Uchwała w sprawie sposobu pokrycia kosztów usunięcia wad fizycznych w nieruchomości wspólnej
 24. Uchwała w sprawie granic nieruchomości wspólnej
 25. Uchwała w sprawie wynagrodzenia członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej
 26. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu
 27. Uchwała w sprawie wyboru komisji rewizyjnej
 28. Uchwała w sprawie głosowania w formie elektronicznej
 29. Uchwała w sprawie licytacji lokalu