Rozliczanie i opodatkowanie nieruchomości w praktyce

Cena promocyjna 41,58 zł Regular Price 69,00 zł

W publikacji zawarliśmy komentarze oraz wyjaśnienia ekspertów dotyczące podatku od nieruchomości. Nasi eksperci w książce omawiają także najczęstsze problemy związane z rozliczeniem podatku od nieruchomości.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Właściciele, użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze a także posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarcze. Wątpliwości w rozliczaniu podatku od nieruchomości budzi kwestia od kiedy powstaje obowiązek podatkowy. Kolejną kwestią jest moment wygaśnięcia tego obowiązku. Warto też pamiętać, że nie każda osoba czy to fizyczna czy prawna ma obowiązek opłacać podatek od nieruchomości. Przepisy przewidują zwolnienia od podatku. Jakich budynków, gruntów dotyczą? Odpowiedź znajdziesz w książce.
W publikacji zawarliśmy liczne komentarze oraz wyjaśnienia ekspertów. Znajdziesz także aż 33 najczęstsze problemy związane z rozliczeniem podatku od nieruchomości.

Więcej informacji
Nazwa produktu Rozliczanie i opodatkowanie nieruchomości w praktyce
ISBN 978-83-269-6366-7
Data wydania 21 kwi 2017
Symbol UOM0134
Opis hasłowy PIT, rozliczanie podatku, podatek od nieruchomości, opodatkowanie VAT nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, wynajem nieruchomości, zakup nieruchomości, reklama na budynku, obliczanie podatku, przychody ze sprzedaży
Korzyści dla Ciebie

Dzięki pubikacji:

  • będziesz wiedzieć jak prawidłowo stosować przepisy i jak opodatkować i rozliczać nieruchomości.
  • poznasz najnowsze wyjaśnienia ekspertów poparte aktualnymi przepisami.
  • poznasz praktyczne zasady wdrożenia schematów oraz 33 odpowiedzi na szereg wątpliwości dotyczących rozliczania podatku od nieruchomości.
  • dzięki temu nie popepłnisz błędu. 
Grupa docelowa księgowe
Format B5
Liczba stron 129
Oprawa miękka
Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor praca zbiorowa

Wstęp
Komentarze ekspertów
Jak rozliczyć nakłady pozostawione w obcym środku trwałym Rozliczanie opłat za użytkowanie wieczyste zależy od daty zawarcia umowy Aport gminnej nieruchomości do spółki podlega VAT
Sprzedaż nieruchomości przez jednostki z sektora finansów publicznych

Wyjaśnienia ekspertów
Jak udowodnić fiskusowi, że najemca wykorzystuje lokal tylko do celów mieszkalnych
Kiedy odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu podlega VAT
Usługi komunalne a podatek od nieruchomości
Czy zniesienie współwłasności podlega VAT
Jaką stawkę VAT zastosować do usług zarządzania wynajmowaną nieruchomością
Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Jak rozliczyć sprzedaż nabytych nieruchomości
Jak rozliczyć sprzedaż działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości
Czy przekazanie nieruchomości wspólnikowi podlega VAT

Odpowiedzi na pytania
Dowiedz się, jak zaksięgować fakturę za zaliczkę przy sprzedaży nieruchomości
Decyzja gminy o umorzeniu zaległego podatku od nieruchomości ma charakter uznaniowy
Wynajem hali namiotowej – jak rozliczyć VAT
Umowa cesji praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej a VAT i PCC
Sprzedaż w ramach działalności lokalu mieszkalnego nabytego
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych przez dewelopera
Sprawdź, czy zmniejszenie wartości godziwej gruntów wpłynie na wysokość dochodu do opodatkowania
Podatek VAT od sprzedaży działki rolnej częściowo przekształconej w budowlaną
Skutki podatkowe dla wspólnika wnoszącego grunty do spółki
Konsekwencje sprzedaży mieszkania wykorzystywanego w działalności gospodarczej w PIT i VAT
Jak ustalić wartość rynkową, kiedy stan nieruchomości wymagał istotnych ulepszeń
Z jakimi stawkami podatku VAT należy sprzedać niezabudowane działki
Jaką stawkę amortyzacyjną zastosować do wyremontowanego budynku przeznaczonego na sklep
Czy można obciążać najemców kosztami mediów według stawek VAT właściwych dla najmu
Konsekwencje podatkowe zakupu nieruchomości w Hiszpanii
Dodatkowe przychody z najmu prywatnego gruntu i budynku.
Jak liczyć limit do VAT
Konsekwencje podatkowe rozszerzenia działalności o wynajem mieszkania ........ Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości
Czy jest możliwa indywidualna stawka amortyzacyjna na budynek niemieszkalny wraz z gruntem
Sprawdź, czy należność z tytułu wynagrodzenia za bezumowne użytkowanie nieruchomości podlega opodatkowaniu
Jak obliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości przez jednego z małżonków Kiedy następuje zwolnienie z podatku od nieruchomości Inwestycja w obcy obiekt w zamian za wynajem
Czy odsetki w związku ze sprzedażą nieruchomości na raty będą podlegały opodatkowaniu VAT
Czy sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z VAT i PCC
Sprzedaż udziałów w spółce będącej właścicielem nieruchomości
Konsekwencje przeznaczenia środków pieniężnych po sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe
Czy w miesiącu sprzedaży nieruchomości podatnik może pomniejszyć przychody ze sprzedaży o koszty budowy tej nieruchomości
Czy należy zapłacić podatek od nieruchomości od stacji transformatorowej
Od jakiej kwoty zapłacić podatek od zbycia nieruchomości
Jakie są konsekwencje zakupu nieruchomości przez małżonków, z których tylko jeden jest podatnikiem VAT
Czy od reklamy umieszczonej na budynku trzeba płacić podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości zapłacony za lata ubiegłe a koszty podatkowe