Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po zmianach z komentarzem (E-book)

34,06 zł

Tekst ustawy po zmianach w 2015, 2016 i 2017 roku, z komentarzem ekspertów do każdego zagadnienia. Książka uwzględnia również zmiany, które wejdą w życie 1 września br.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik E-PUB do pobrania
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Nowelizacja ustawy z 2015 roku wprowadziła istotne zmiany dla organizacji pozarządowych. Kolejne były wprowadzane sukcesywnie. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć nowe zasady dotyczące odpłatnej działalności pożytku publicznego, 1% PIT, promowania OPP czy regrantingu. Z radością oddajemy w Państwa ręce komentarz do znowelizowanych przepisów, uwzględniający wszystkie zmiany wprowadzone do ustawy w 2015, 2016 i 2017 roku. Pod każdym z artykułów znajduje się wyjaśnienie ekspertów, które z pewnością ułatwi Państwu stosowanie zmienionych przepisów w praktyce.

Więcej informacji
Product Name Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po zmianach z komentarzem (E-book)
Symbol 3OJ0060
ISBN 978-83-269-6525-8
Data wydania 8 wrz 2017
Opis hasłowy działalność pożytku publicznego, NGO, organizacje pozarządowe, ustawa o działalności pożytku publicznego, zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego, fundacje, stowarzyszenia
Korzyści dla Ciebie

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to "Biblia" każdej organizacji pozarządowej

Grupa docelowa organizacje pozarządowe
Liczba stron 88
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Marta Grabowska-Peda
Autor Katarzyna Trzpioła - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania UW; Marta Grabowska-Peda, prawnik, Marek Peda, koordynator projektów w Polskiej Fundacji im. R. Schumana, S. Liżewski, prawnik, doradca organizacji pozarządowych
DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE 
Zakres przedmiotowy 
Definicje 
Działalność pożytku publicznego 
Organizacje pozarządowe 
Jednostki uznawane za organizacje pozarządowe
Jednostki nieuznawane za organizacje pozarządowe 
Zadania pożytku publicznego
Informacja publiczna 
Współpraca z organami administracji publicznej 
Program współpracy 
DZIAŁ II. DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 
Rozdział 1. Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego 
Działalność odpłatna i nieodpłatna 
Wyodrębnienie księgowe działalności 
Księgowość uproszczona 
Rozdział 2. Prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia
realizacji zadań publicznych 
Realizacja zadań publicznych 
Specjalny tryb zlecania zadań publicznych 
Inicjatywa własna 
Otwarty konkurs ofert
Rozpatrywanie ofert 
Umowa na realizację zadania publicznego 
Regranting 
Kontrola realizacji zadania publicznego 
Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
Unieważnienie konkursu 
Wzory 
Tryb małych zleceń 
Rozdział 2a. Inicjatywa lokalna 
Rozdział 3. Organizacje pożytku publicznego 
Kto może mieć status OPP 
Uzyskanie statusu OPP 
Utrata statusu OPP 
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe 
Przywileje OPP 
1% PIT 
Zakaz reklamy organizacji nieuwzględnionych w wykazie
Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego 
Odpowiedzialność 
Promocja 1% PIT 
Rozdział 4. Nadzór 
Nadzór nad działalnością OPP 
Rozdział 5. Rada Działalności Pożytku Publicznego 
Zadania Rady 
Skład Rady  
Posiedzenia Rady 
Uprawnienia
Rozporządzenie 
Sprawozdanie 
Rozdział 6. Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego 
Rada wojewódzka 
Rada powiatowa i gminna 
Współpraca rad 
Zadania rad  
DZIAŁ III. WOLONTARIAT 
Rozdział 1. Przepisy ogólne 
Świadczenia wolontariuszy 
Rozdział 2. Przepisy szczególne 
Obowiązki organizacji wobec wolontariuszy 
Sprawozdanie z wykonania ustawy 
Kary