RODO – Przewodnik po kluczowych zmianach

89,00 zł

"RODO – Przewodnik po kluczowych zmianach" to publikacja, która wyczerpująco przedstawia zagadnienia związane z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). W kolejnych rozdziałach zostały omówione najważniejsze zagadnienia – inspektor ochrony danych, naruszenia ochrony danych osobowych czy rejestrowanie czynności przetwarzania. W publikacji czytelnik znajdzie też aktualny tekst RODO, dzięki czemu będzie miał go zawsze pod ręką.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Książka "RODO - Przewodnik po kluczowych zmianach" zawiera wiele przydatnych wskazówek, które pomogą administratorom danych, administratorom bezpieczeństwa informacji, specjalistom z zakresu ochrony danych osobowych i wszystkim podmiotom, które wykorzystują dane osobowe, przygotować się do realizacji obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W książce znajdziesz aktualny tekst ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Od teraz możesz mieć go zawsze pod ręką i w każdej chwili upewnić się, że Twoje działanie jest zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Więcej informacji
Product Name RODO – Przewodnik po kluczowych zmianach
ISBN 978-83-269-7140-2
Data wydania 13 lut 2018
Symbol UOR0058
Opis hasłowy ochrona danych osobowych, dokumentacja ochrony danych osobowych, RODO, ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania, rejestr naruszeń ochrony danych osobowych, obowiązek informacyjny, zgoda na przetwarzanie danych, in
Korzyści dla Ciebie

Dzięki książce:
1) dowiesz się, jak przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO),
2) otrzymasz wskazówki, jak przygotować się do stosowania przepisów RODO,
3) dowiesz się, jak pozyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych spełniającą wymogi RODO,
4) poznasz sposoby prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO,
5) otrzymasz aktualny tekst RODO, który będziesz mógł mieć zawsze pod ręką.

Grupa docelowa administrator bezpieczeństwa informacji, administrator danych osobowych, specjalista ds. ochrony danych osobowych, inspektor ochrony danych
Format B5
Liczba stron 165
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Weronika Wota
Autor Praca zbiorowa

Wstęp
Rozdział 1. Przygotowanie do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
Rozdział 2. Zasady przetwarzania danych osobowych
Privacy by design
Privacy by default
Ograniczenie celu
Integralność i poufność
Przejrzystość i rzetelność
Minimalizacja danych
Merytoryczna poprawność danych
Ograniczenie przechowywania
Rozliczalność
Rozdział 3. Naruszenia ochrony danych osobowych
Rozdział 4. Prawa osób, których dane dotyczą
Przejrzysta komunikacja z podmiotem danych
Rozdział 5. Powierzenie danych osobowych do przetwarzania
Rozdział 6. Inspektor ochrony danych
Rozdział 7. Ocena skutków dla ochrony danych
Lista kontrolna: Jak przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych
Rozdział 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Rozdział 9. Dokumentacja ochrony danych osobowych
Rozdział 10. Administracyjne kary pieniężne
Rozdział 11. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych
Rozdział 12. Wybrane wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego (WP 244)
Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych
Wytyczne dotyczące automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji i profilowania na potrzeby rozporządzenia 2016/679 (WP251)
Wytyczne dotyczące powiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych na mocy rozporządzenia 2016/679 (WP250)
Rozdział 13. Listy kontrolne
Jak pozyskać zgodę na przetwarzanie danych
Jak zapoznać pracowników z RODO
Jak dokumentować czynności przetwarzania danych osobowych
Jak powierzyć przetwarzanie danych osobowych
Jak przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)