Pracownik administracyjno-biurowy. Organizacja pracy, zagrożenia i szkolenia bhp

99,00 zł

W książce zostały omówione wymagania dotyczące prawidłowej organizacji pomieszczeń i stanowisk pracy biurowej oraz pomieszczeń higienicznosanitarnych zarówno z punktu widzenia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i zasad ergonomii. Zaproponowane zostały również metody i narzędzia ułatwiające kompleksową ocenę warunków pracy pracowników administracyjno-biurowych oraz zagadnienia dotyczące szkoleń dla tej grupy pracowników. 

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Praca biurowa powszechnie postrzegana jest jako lekka, pozbawiona w zasadzie czynników narażających osoby, które ją wykonują, na uciążliwości czy nawet zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Opinia ta może pokrywać się z rzeczywistością. Jednak jest tak tylko wtedy, gdy stanowiska pracy biurowej zorganizowane są nie tylko zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, ale również zasadami ergonomii. Zbyt często jeszcze przy projektowaniu stanowiska pracy zasady ergonomii są pomijane lub traktowane zupełnie marginalnie. Jest to podejście z gruntu niewłaściwe. 

Więcej informacji
Product Name Pracownik administracyjno-biurowy. Organizacja pracy, zagrożenia i szkolenia bhp
ISBN 978-83-269-7364-2
Data wydania 10 kwi 2018
Symbol UOH0040
Opis hasłowy bhp w biurze, pracownik biurowy, pracownik administracyjno-biurowy, szkolenia bhp, ergonomia stanowiska pracy, ocena ryzyka zawodowego
Korzyści dla Ciebie
  • Szkolenia bhp pracowników administracyjno-biurowych,
  • Ergonomia stanowiska pracy,
  • Wymagania bhp dla pomieszczeń pracy biurowej,
  • Zagrożenia na stanowisku pracy,
  • Ocena ryzyka na stanowisku administracyjno-biurowym,
  • Zasady postępowania w razie wypadku
Grupa docelowa służba bhp
Liczba stron 164
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Kępka
Autor Zygmunt Wieczorek

Wprowadzenie
Wymagania bhp dla pomieszczeń pracy biurowej
Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne
Palarnia
Oświetlenie
Hałas
Ogrzewanie
Wentylacja, klimatyzacja
Bakterie Legionella
Instalacje i urządzenia elektryczne w pomieszczeniach biurowych
Ochrona przeciwpożarowa pomieszczeń administracyjno-biurowych
Czynności zabronione w pomieszczeniach administracyjno-biurowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Ergonomia w organizacji stanowisk przy pracy biurowej
Czynniki ergonomiczne kształtujące stanowisko pracy
Organizacja i wyposażenie stanowiska pracy biurowej w aspekcie ergonomii
Siedzisko
Podnóżek
Poziom płaszczyzny pracy w pozycji siedzącej
Pole widzenia
Przygotowanie stanowiska pracy biurowej w aspekcie ergonomii
Ocena warunków pracy na stanowiskach pracy biurowej
Listy kontrolne
Ocena ryzyka zawodowego
Dokumentowanie ryzyka zawodowego
Informowanie o ryzyku zawodowym
Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego pracownika zatrudnionego przy obsłudze komputera
Karta oceny ryzyka zawodowego
Ogólne wymagania dotyczące szkoleń w dziedzinie bhp
Zasady szkolenia w dziedzinie bhp pracowników biurowych
Cele szkolenia
Organizatorzy szkolenia
Formy szkolenia
Ramowe programy szkolenia
Ramowy program instruktażu ogólnego
Ramowy program instruktażu stanowiskowego
Ramowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych
Instruktaż ogólny pracowników biurowych
Instruktaż stanowiskowy pracowników biurowych
Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych
Zwolnienia z odbycia pierwszego po rozpoczęciu pracy szkolenia okresowego
Egzaminy
Dokumentowanie odbycia przez pracowników szkoleń w dziedzinie bhp
Materiały pomocnicze do szkoleń w dziedzinie bhp pracowników administracyjno-biurowych
Odpowiedzialność i obowiązki pracodawcy
Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracownika
Profilaktyczna ochrona zdrowia
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Wymagania bhp dla pomieszczeń pracy biurowej
Ergonomia stanowiska biurowego
Wymagania bezpieczeństwa pracy przy obsłudze wybranych urządzeń biurowych
Monitory ekranowe
Kserokopiarki
Niszczarki dokumentów
Bindownice
Klimatyzatory
Zasady postępowania w razie wypadku – pierwsza pomoc przedmedyczna
Urazy głowy
Urazy klatki piersiowej
Urazy kręgosłupa
Urazy kończyn
Porażenie prądem elektrycznym
Ochrona przeciwpożarowa
Zasady postępowania na wypadek powstania pożaru
Bibliografia
Akty prawne
Polskie Normy
Literatura
Internet