Komentarz do nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów adw. Pawła Sikory

Cena promocyjna 19,95 zł Regular Price 39,78 zł

Komentarz omawia procedurę stosowania kar wraz z uwzględnieniem 2 odmian nowej instytucji dobrowolnego poddania się karze przez firmę. Publikacja wskazuje na zmiany, jakie zaszły w samym postępowaniu prowadzonym przez prezesa UOKIK z udziałem przedsiębiorcy. Zawiera także informację o nowych uprawnieniach, które zyskał prezes UOKIK względem firm łamiących prawo.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Komentarz omawia m.in. liczne zmiany w ustawie z 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Do tej pory przepisy prawa antymonopolowego w sposób restrykcyjny traktowały tych przedsiębiorców, którzy stosowali praktyki monopolistyczne. Nowa regulacja, zabezpieczając porządek prawny, przewiduje wygodne rozwiązania dla tych firm, które chcą przerwać procedurę łamania przepisów z 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Więcej informacji
Product Name Komentarz do nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów adw. Pawła Sikory
ISBN 978-83-269-3268-7
Data wydania 16 lip 2014
Symbol UOQ0021
Opis hasłowy Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, prawo antymonopolowe, konsument, monopol, działania monopolistyczne, prezes Urzędu Ochorny Konkurencji i Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nowelizacja prawa, ustawa
Korzyści dla Ciebie
  • dowiesz się jakie zmiany zachodzą w zakresie rękojmi za wady rzeczy,
  • poznasz nowe terminy odstąpienia od umowy,
  • sprawdzisz jak zmieniają się obowiązki informacyjne sprzedawcy względem konsumenta,
  • uzyskasz informacje o nowym sposobie polubownego rozwiązywania sporów w razie
  • zastosowanie procedur reklamacyjnych,
  • dowiesz się jakie zmiany zachodzą w zakresie sprzedaży internetowej.
Grupa docelowa właściel, prezes
Format A5
Liczba stron 92
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Weronika Wota
Autor Paweł Sikora, adwokat, partner zarządzający w Kancelarii Kubas, Kos, Gaertner, adwokaci sp.p.

Wstęp

I. Zakres przedmiotowy nowelizacji

II. Koncentracja i kontrola koncentracji przedsiębiorców

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji

Dialog z przedsiębiorcą

Nieudostępnianie decyzji przedsiębiorcy

Zakaz i wyłączenia spod zakazu zgłoszenia zamiaru koncentracji

Transakcje wieloetapowe

III. Kontrola i przeszukanie. Dwie oddzielne instytucje

Przeszukanie

Kontrola

IV. Kary pieniężne nakładane przez prezesa urzędu ochrony konkurencji i konsumentów. Odpowiedzialność osób zarządzających

Zmiany w poszczególnych karach pieniężnych

Odpowiedzialność osób zarządzających. Kary nakładane na osoby zarządzające

Zasady wymiaru kar pieniężnych (przedsiębiorcy oraz osoby zarządzające)

Dobrowolne poddanie się karze pieniężnej przez przedsiębiorcę

V. System łagodzenia kar (leniency)

Leniency

Leniency plus

Łagodzenie kar dla osób zarządzających

Wniosek leniecy (leniency plus) w formie skróconej

VI. Środki zaradcze – wskazanie sposobów wykonania decyzji

VII. Zmiany w przepisach proceduralnych

VIII. Pozostałe zmiany

Ustawa z 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego