CASH FLOW. Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych

Cena promocyjna 49,00 zł Regular Price 59,00 zł

Poradnik jest zbiorem wiedzy o tym, jak prawidłowo prowadzić kontrolę przepływów pieniężnych. Eksperci krok po kroku opisują każdy z elementów Cash flow, omawiają jego cel oraz istotę. Poznasz najważniejsze wskaźniki finansowe oraz przekonasz się, jak można je wykorzystać w praktyce. 

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Narzędziem, które najlepiej odzwierciedla kondycję finansową firmy jest Cash flow. Dane w nim zawarte nie są podatne na wpływ zastosowanych w jednostce metod wyceny aktywów i pasywów. Zatem raport ten pokazuje zdolność jednostki do generowania środków pieniężnych, źródła ich pochodzenia oraz kierunki wydatkowania. Rachunek przepływów pieniężnych dostarcza odpowiedzi na pytania:

  • jakie obszary działalności generują najwięcej środków pieniężnych oraz
  • które segmenty działalności pochłaniają za dużo gotówki. 

Dzięki wskazówkom zawartym w książce analiza kondycji finansowej Twojej firmy nie będzie zniekształcona o fakt naliczania amortyzacji, rozliczania kosztów w czasie czy tworzenia rezerw na przyszłe wydatki.

Więcej informacji
Nazwa produktu CASH FLOW. Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych
ISBN 978-83-269-5854-0
Data wydania 10 lut 2017
Symbol UAF0001
Opis hasłowy cash flow, analiza finansowa, sprawozdanie finansowe, księgowanie dotacji, przepływy pieniężne, metody cash flow, wskaźniki finansowe, analiza rachunku
Korzyści dla Ciebie

Z tej publikacji dowiesz się, jak:

  • dokonać analizy strumieni pieniężnych,
  • prawidłowo przygotować rachunek przepływów pieniężnych,
  • ocenić kondycję finansową firmy i poprawić zarządzanie płynnością finansową.
Grupa docelowa księgowe
Format B5
Liczba stron 75
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Renata Grochowska-Siudaj
Autor praca zbiorowa

Rozdział I. Rachunek przepływów pieniężnych obrazuje kondycję przedsiębiorstwa
1.1. Czym jest Cash Flow
1.2. Które jednostki mają obowiązek sporządzania Cash flow
1.3. Jakie są metody sporządzania Cash flow
1.4. Trzy podstawowe segmenty rachunku przepływów pieniężnych
1.5. Charakterystyka wariantów przepływów pieniężnych
1.6. Analiza pozioma i pionowa
1.7. Tablica dokonań finansowych przedsiębiorstwa
1.8. Cash flow a cykl życia przedsiębiorstwa
1.9. Zdarzenia związane z działalnością operacyjną
1.10. Księgowanie dotacji
1.11. Korekta wyniku o amortyzację
1.12. Odsetki i dywidendy niezwiązane z działalnością operacyjną
1.13. Prawidłowa zmiana stanu kapitału obrotowego
1.14. Zyski i straty dotyczące działalności inwestycyjnej
1.15. Działalność inwestycyjna
1.16. Działalność finansowa
Rozdział II. Analiza Cash flow a wskaźniki finansowe
Rozdział III. Analiza rachunku Cash Flow – case study