Pieniężne i pozapłacowe formy dodatkowego wynagrodzenia pracowników(E-book)

  • Ebook
26,15 zł
Płaca zasadnicza sama z siebie nie zawsze staje się źródłem trwałej satysfakcji pracownika z wykonywanej pracy. Dlatego firmy, którym zależy na dobrej atmosferze i wysokiej jakości pracy, często przekazują swym pracownikom różnego rodzaju gratyfikacje, czyli świadczenia poza zasadniczym wynagrodzeniem.
Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, dodatków do wynagrodzeń, bardzo powszechne stają się pozapłacowe formy gratyfikowania pracowników. Dla pracowników stają się często nagrodą za dobrze wykonywaną pracę, a dla wielu pracodawców stanowią ucieczkę od kosztów związanych z wynagrodzeniem gotówkowym. Opracowanie przedstawia różne formy takiego dodatkowego wynagradzania - z uwzględnieniem zagadnień podatkowych i składkowych.
Więcej informacji
Product Name Pieniężne i pozapłacowe formy dodatkowego wynagrodzenia pracowników(E-book)
Symbol 1BW0033
ISBN 978-83-269-4150-4
Data wydania 1 wrz 2015
Opis hasłowy bonusy pracownicze, świadczenia pozapłacowe, składki ZUS, zaliczka na podatek
Korzyści dla Ciebie
Z publikacji dowiesz się m.in.:
  • co należy do obowiązkowych, a co do dobrowolnych dodatków do wynagrodzeń?
  • gdzie i jak uregulować prawo pracownika do dodatkowych składników wynagrodzenia?
  • jakie są zasady oskładkowania i opodatkowania dodatkowego wynagrodzenia?
  • jakie są aktualnie powszechnie stosowane formy pozapłacowego wynagradzania pracowników i jak rozliczać je pod kątem składkowym i podatkowym?
Grupa docelowa księgowa
Liczba stron 40
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor praca zbiorowa
Dodatki do wynagrodzeń - obowiązkowe i dobrowolne
 2 Dodatek stażowy
 3 Dodatek funkcyjny
 3 Dodatek za szczególne umiejętności
 3 Dodatek za znajomość języków obcych
 3 Dodatek zmianowy
 3 Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych
 4 Premie i nagrody
Dodatkowe świadczenia dla pracowników
10 Koszty zakwaterowania pracownika
11 Samochód służbowy z możliwością prywatnego wykorzystania
13 Przekazanie służbowego telefonu
14 Dopłaty do wyżywienia pracowników
15 Posiłki i napoje profilaktyczne
17 Zapewnienie odzieży roboczej
17 Dopłaty do okularów
18 Abonamenty medyczne
20 Szczepienia ochronne
22 Wypłacane pracownikom zapomogi
23 Dodatkowe świadczenia finansowane z ZFŚS
Dokumentowanie prawa do dodatków
26 Prawo pracownika do dodatkowych składników wynagrodzenia – jak i gdzie je uregulować
27 Jak poprawnie zaprzestać wypłaty dodatkowych składników wynagrodzenia
Odpowiedzi ekspertów
29 Czy pracodawca może odwołać wypłatę premii uznaniowej
29 Wczasy pod gruszą przepadną, jeśli pracownik nie skorzysta z urlopu w roku, w którym są wypłacane
30 Dodatkowe świadczenia z tytułu podróży służbowych w regulaminie wynagradzania
31 Premia dla przedstawicieli handlowych a podstawa wymiaru składek
32 Wynajem mieszkania dla dwóch pracowników
34 Obydwoje małżonkowie zatrudnieni w jednym zakładzie pracy mają prawo doświadczeń z funduszu
35 Śmierć współmałżonka pracownika uzasadnia przyznanie i wypłatę zapomogi losowej
37 Pożyczka z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – tylko na cele mieszkaniowe
38 Regulamin ZFŚS musi zawierać szczegółowe zasady ubiegania się o świadczenia
39 Pracodawca ma prawo żądać od pracownika udokumentowania swoich dochodów
40 Pracownik-ojciec nie zawsze może uwzględnić dziecko w oświadczeniu