Jak zatrudniać cudzoziemców do prac sezonowych i krótkoterminowych. Zmiany od 1 stycznia 2018 r.

59,90 zł

Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy odnoszące się do zatrudniania cudzoziemców do prac sezonowych i krótkoterminowych. Prezentowane opracowanie zawiera szczegółowe omówienie zmian, wraz z praktycznymi wskazówkami i przykładowymi rozwiązaniami potencjalnych problemów, jakie mogą pojawić się na styku nowych i starych przepisów.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Zmiana przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzi z dniem 1 stycznia 2018 r. wiele zmian w zakresie zatrudniania cudzoziemców przez polskich pracodawców na terytorium Polski. Niniejsza publikacja stanowi praktyczne omówienie najważniejszych aspektów tej nowelizacji, głównie w zakresie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego zatrudnienia cudzoziemskich pracowników sezonowych oraz zmian dotyczących zatrudniania krótkoterminowego, szczególnie kwestii zatrudniania pracowników zza wschodniej granicy, na podstawie oświadczeń o powierzeniu pracy.

Więcej informacji
Product Name Jak zatrudniać cudzoziemców do prac sezonowych i krótkoterminowych. Zmiany od 1 stycznia 2018 r.
ISBN 978-83-269-6783-2
Data wydania 16 paź 2017
Symbol UOB0185
Opis hasłowy zatrudnianie cudzoziemców 2018, praca sezonowa, praca krótkoterminowa, zezwolenie na pracę cudzoziemca, oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, umowa o pracę cudzoziemca, obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców
Korzyści dla Ciebie

Dzięki publikacji:
- poznasz praktyczne omówienie nowych przepisów o zatrudnieniu cudzoziemskich pracowników sezonowych,
- sprawdzisz, jakie zmiany wprowadzono w zakresie zatrudnienia krótkoterminowego,
- upewnisz się, jakie regulacje należy stosować przy zawieraniu umowy,
- dowiesz się, na jakie podstawowe problemy w zakresie zatrudniania cudzoziemców należy zwrócić uwagę.

Grupa docelowa kadrowa, specjalista ds. personlanych, specjalista ds. płac
Liczba stron 88
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Konopacka-Kuramochi
Autor Michał Culepa

Wstęp

Rozdział 1.
Nowa procedura w zakresie uzyskiwania zezwolenia na pracę sezonową

1.1. Pojęcie pracownika sezonowego
1.2. Okres pracy sezonowej
1.3. Podstawy zatrudnienia
1.4. Podejmowanie pracy, zezwolenia, dokumenty pobytowe
1.5. Procedura uzyskania zezwolenia na pracę sezonową
1.5.1. Wniosek o zezwolenie
1.5.2. Zezwolenie
1.5.3. Limity zezwoleń i pierwszeństwo dla pracowników
1.5.4. Zasady dotyczące zakwaterowania cudzoziemca
1.5.5. Inne obowiązki zatrudniającego wobec cudzoziemca
1.5.6. Szczególne przypadki zatrudnienia pracownika sezonowego
1.5.6.1. Powierzenie innej pracy pracownikowi sezonowemu
1.5.6.2. Praca wykonywana na podstawie wpisu do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę
1.5.7. Przedłużenie zezwolenia
1.5.8. Przesłanki odmowy lub uchylenia zezwolenia na pracę sezonową

Rozdział 2.
Zatrudnienie krótkoterminowe – zmiany w przepisach

2.1. Ustawowe zasady powierzania pracy na podstawie oświadczeń
2.2. Treść oświadczenia
2.3. Wpis do ewidencji i jego odmowa. Terminy.
2.4. Obowiązki informacyjne zatrudniającego dotyczące podjęcia i zakończenia pracy przez cudzoziemca
2.5. Zasady dotyczące oświadczeń zarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2017 r.

Rozdział 3.
Podstawowe zasady dotyczące zatrudniania cudzoziemców

3.1. Wybór prawa właściwego dla umowy
3.2. Język umowy
3.2.1. Umowa o pracę
3.2.2. Umowy cywilnoprawne
3.3. Zawarcie i wykonywanie umowy o pracę z cudzoziemcem
4. Stosunek pracy – podstawowe zasady

Rodział 4.
Wybór przepisów

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (wyciąg)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw