Sprzedaż towarów Część 2

24,50 zł

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych oraz szkoły policealnej kształcących w zawodzie sprzedawca, zgodnie z programem nauczania 522[01]/ZSZ, SP/MEN/2007.02.08. Podręcznik składa się z trzech części, w których zawarto treści dotyczące kolejno: zasad obsługi klienta, uwarunkowań dotyczących sprzedaży towarów oraz promocji placówek handlowych. Na końcu każdej części zamieszczono przykładowe testy do sprawdzenia nabytej wiedzy. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach: do nauczania w zawodzie sprzedawca.

Dostępność:Brak w magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Więcej informacji
Product Name Sprzedaż towarów Część 2
ISBN 9788302112836
Data wydania 2 sty 2015
Symbol OIS0001
Liczba stron 131
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca WSiP
Autor Mikina Agnieszka, Rzeźnik Beata