Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. Co się zmieniło w prawach i obowiązkach dłużnika, wierzyciela oraz komornika (E-book)

  • Ebook
41,83 zł

W niniejszym opracowaniu przedstawiamy najważniejsze ze zmian wprowadzonych w postępowaniu egzekucyjnym, które weszły w życie 8 września 2016 r. Warto się z nimi zapoznać, aby odnaleźć się w zmienionym postępowaniu egzekucyjnym, zarówno po stronie wierzyciela, jak i dłużnika. Niektóre z obowiązków zostały również nałożone na podmioty jedynie pośrednio związane z egzekucją, jak na przykład pracodawców czy banki.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik E-PUB do pobrania
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Dnia 8 września 2016 r. weszła w życie znaczna część zmian dotycząca postępowania cywilnego, w tym również postępowanie egzekucyjnego. Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie skuteczności egzekucji, między innymi poprzez nałożenie dodatkowej odpowiedzialności na dłużników. Ważne jest także ograniczenie kompetencji i roli sądów w postępowaniu. W tej publikacji omawiamy poszczególne zmiany w przepisach i wyjaśniamy, jakie mają skutki dla rolników zarówno jeśli są dłużnikami, jak i wierzycielami. Wyjaśniamy między innymi, kiedy nie przysługuje skarga na czynności komornika, jaki dokument może być tytułem egzekucyjnym oraz czy dłużnik zostanie ukarany za fałszywe oświadczenia.

Więcej informacji
Product Name Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. Co się zmieniło w prawach i obowiązkach dłużnika, wierzyciela oraz komornika (E-book)
Symbol 3OB0150
ISBN 978-83-269-5900-4
Data wydania 2 cze 2017
Opis hasłowy rolnik, egzekucja komornicza, komornik
Korzyści dla Ciebie

Z publikacji dowiesz się:

  • czy zawsze trzeba wskazać sposób przeprowadzenia egzekucji,
  • czy komornik musi wezwać do wyjawienia majątku,
  • jak wnieść skargę na czynności komornika,
  • jaka jest nowa procedura rozpatrywania skargi na ukaranie grzywną,
  • jakie są dodatkowe obowiązki stron postępowania egzekucyjnego.
Grupa docelowa rolnik, osoby, biorące udział w egzekucji komorniczej, wierzyciele, dłużnicy
Liczba stron 76
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Konopacka-Kuramochi
Autor Grzegorz Wroński, Łukasz Walter, Monika Dryl

Wstęp

Zmiany związane z wszczęciem egzekucji

Nadanie klauzuli wykonalności

Nie zawsze trzeba wskazać sposób przeprowadzenia egzekucji

Komornik musi wezwać do wyjawienia majątku

Dłużnik zostanie ukarany za fałszywe oświadczenia

Doręczenia w formie elektronicznej

Skarga na czynności komornika

Nie zawsze przysługuje skarga

Nowy tryb wnoszenia skargi

Nowa procedura rozpatrywania skargi na ukaranie grzywną

Zbieg egzekucji

Organ uprawniony do prowadzenia egzekucji

Strony będą miały dodatkowe obowiązki

Obowiązki pracodawcy dłużnika

Zmiana wierzyciela

Zapłata długu w obcej walucie

Plan podziału wyegzekwowanej sumy

Sprzedaż waluty

Uprawnienia komornika po zajęciu ruchomości

Nowe zasady sprzedaży ruchomości

Nadpłata lub zwrot podatku

Zmiany w licytacji publicznej

Zmienione zasady obwieszczania o licytacji

Rękojmia przy przetargu

Zmiany dotyczące zapłaty ceny

Umorzenie i zawieszenie postępowania

Komornik nie musi wysłuchać wierzyciela i dłużnika

Zmiana terminu umorzenia egzekucji z mocy prawa

Podsumowanie

Ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (wyciąg)

Poradnik: Sprawdź, jak skutecznie dochodzić zapłaty od dłużnika