Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. Od zaproszenia do wykonania uchwał (E-book)

  • Ebook
34,06 zł

Publikacja „Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.” wskazuje obowiązki zarządu na zgromadzeniu i pomaga uniknąć odpowiedzialności odszkodowawczej za błędne wykonywanie zadań związanych z organizacją obrad. W broszurze omówione są formalności, jakich musi dopełnić zarząd, aby wspólnicy nie mogli zaskarżyć podejmowanych na zgromadzeniu uchwał.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania
plik E-PUB do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

W publikacji „Zgromadzenie wspólników” zawarte są porady jak zwołać zgromadzenie wspólników i jakich formalności należy dopełnić w związku z jego zwołaniem. Wskażemy obowiązki spółki w związku z odbyciem zgromadzenia wspólników. Z naszej publikacji czytelnik dowie się, w jakich sytuacjach w spółce powinno zostać zwołane zwyczajne zgromadzenie wspólników, a w jakich nadzwyczajne. Porady ekspertów pomogą rozwiać wątpliwości, czy należycie został ustalony przebieg obrad i czy protokół ze zgromadzenia został prawidłowo sporządzony. Czytelnik znajdzie w publikacji wskazówki, w jaki sposób przygotować przebieg obrad i co powinien zawierać protokół. Wszystkie zagadnienia omówione są w jednej broszurze, dzięki temu czytelnik zaoszczędzi cenny czas na poszukiwanie odpowiedzi na swoje pytania. Natomiast zarząd, który z lektury publikacji pozna swoje obowiązki, będzie mógł uchronić się przed odpowiedzialnością za niedopełnienie niezbędnych formalności związanych ze zwołaniem i odbyciem zgromadzenia. Uniknie również ryzyka zaskarżenia uchwał przez wspólników spółki.

Więcej informacji
Product Name Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. Od zaproszenia do wykonania uchwał (E-book)
Symbol 3OQ0009
ISBN 978-83-269-2827-7
Data wydania 17 lut 2014
Opis hasłowy wspólnik spółki z o.o., spółka z o.o., zgromadzenie wspólników
Korzyści dla Ciebie
  • dowiesz się w jakich sytuacjach w spółce powinno zostać zwołane zwyczajne zgromadzenia wspólników, a w jakich nadzwyczajne;
  • przeczytasz o skutkach niezwołania zgromadzenia wspólników;
  • zdobędziesz informacje, dzięki którym uchronisz się przed kosztownymi błędami związanymi z nieprawidłowym zwołaniem zgromadzenia;
  • uzyskasz wzory przykładowych uchwał zgromadzenia wspólników.
Grupa docelowa właściciele, prezesi, członkowie zarządu
Format A5
Liczba stron 64
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Weronika Wota
Autor praca zbiorowa
Wstęp 
 
Rozdział I
Zwołanie zgromadzenia wspólników 
Zwołanie zgromadzenia 
Zwołanie zgromadzenia w spółkach wieloosobowych  
Zwołanie zgromadzenia w spółkach jednoosobowych 
 
Rozdział II
Odbycie zgromadzenia wspólników  
Zasady odbywania zgromadzenia wspólników 
Przebieg zgromadzenia 
Zgromadzenie wspólników w jednoosobowej spółce
Zasady głosowania na zgromadzeniu wspólników  
Przebieg głosowania na zgromadzeniu  
 
Rozdział III
Obowiązki zarządu na zgromadzeniu wspólników  
Obowiązki przed zgromadzeniem wspólników 
Obowiązki podczas zgromadzenia wspólników 
Uprawnienia wspólników spółki z o.o. na zgromadzeniu 
Obowiązki związane z udzieleniem absolutorium dla członka zarządu 
Obowiązki zarządu związane z wypłatą dywidendy  
 
Rozdział IV
Obowiązki zarządu po odbyciu zgromadzenia wspólników 
Protokół ze zgromadzenia i uchwały 
Wykonanie uchwał przez zarząd  
Złożenie odpowiednich dokumentów w sądach i urzędach 
Odpowiedzialność zarządu za wadliwe wykonanie obowiązków 
Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników