Zasilanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych (Ebook)

  • Ebook
19,95 zł

W ebooku przedstawione są obecnie projektowane rozwiązania zasilania w energię elektryczną osiedli oraz do dziś działające rozwiązania z ubiegłego wieku. Szczególną uwagę zwrócono na metody zapewnienia niezawodności dostawy energii.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Zasilanie w energię elektryczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych z zasady odbywa się liniami niskiego napięcia, przy czym w zależności od układu sieci w danym regionie jest to zasilanie z linii napowietrznej lub kablowej. Pod względem zapewnienia niezawodności dostawy energii elektrycznej budynki wielorodzinne nie zawsze są traktowane z należytą troską. W wielu miejscach stosowane są nadal układy oszczędnościowe rozdziału energii elektrycznej z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.
W ebooku opisano zasilanie w energię elektryczną budynków i osiedli szczególną uwagę zwracając na rozwiązania służące zapewnieniu ciągłości dostaw energii elektrycznej. Zaprezentowano schematy tych rozwiązań, zarówno stosowanych w starych sieciach, jak i projektowane obecnie. Przedstawiono także zawarte w przepisach wymagania dotyczące zasilania obiektów budowlanych w energię elektryczną. Opisano stosowane urządzenia.

Więcej informacji
Product Name Zasilanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych (Ebook)
Symbol 1BN0027
ISBN 978-83-269-6850-1
Data wydania 19 paź 2017
Opis hasłowy zasilanie w energię elektryczną, stacje transforamatorowe,
Korzyści dla Ciebie

Z ebooka dowiesz się:
- jak zasilane są w energię elektryczną osiedla i znajdujące się na nich budynki,
- w jaki sposób zapewniano ciągłości dostaw energii w starych rozwiązaniach do dziś działających,
- jaki obecnie zapewnia się ciągłości dostaw energii do budynków mieszkalnych,
- jakie stacje transformatorowe stosowane są obecnie do zasilania osiedli i budynków mieszkalnych,
- co mówią przepisy dotyczące zasilania obiektów budowlanych w energię elektryczną.

 

 

 

Grupa docelowa projektant instalacji elektrycznych, inwestor
Liczba stron 17
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Kępka
Autor Janusz Strzyżewski

Wstęp: zespół prądotwórczy jako źródło zasilania awaryjnego: budowa i sposób działania
Zespół prądotwórczy z krótkim czasem przełączenia: budowa i sposób działania
Zespół prądotwórczy z zerowym czasem przełączenia: budowa i sposób działania
Podsumowanie: podobieństwa i różnice między rozwiązaniami