Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych 2014-2020 (E-book)

  • Ebook
25,60 zł

Na realizację polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 Polska otrzyma około 82,5 mld euro. Środki te stanowią niepowtarzalną szansę na rozwój polskich regionów, poprawę infrastruktury użyteczności publicznej oraz zwiększenie konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw. Sprawdź, jak je wykorzystać w zgodzie z zasadą kwalifikowalności wydatków.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Wszystkie wydatki ponoszone w ramach projektu można podzielić na koszty kwalifikowalne oraz koszty niekwalifikowalne. Te pierwsze są to wydatki, które mogą zostać pokryte ze środków unijnych, z kolei wydatki niekwalifikowane nie mogą być przedmiotem współfinansowania i stanowią część wkładu beneficjenta.
Sprawdź m.in.:
- jakie wydatki można uznać za kwalifikowalne,
- jakie obowiązują zasady w projektach infrastrukturalnych współfinansowanych z EFRR,
- jakie koszty pośrednie można finansować w projektach unijnych,
- jak traktować pracę własną świadczoną w ramach projektu.

 
Więcej informacji
Product Name Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych 2014-2020 (E-book)
Symbol 1BX0045
ISBN 978-83-269-5229-6
Data wydania 22 cze 2016
Opis hasłowy fundusze unijne, fundusze UE, dofinansowanie unijne, POWER, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Grupa docelowa specjalista ds. funduszy unijnych,
Liczba stron 47
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Duluk
Autor Tomasz Jankowski, Katarzyna Trzpioła