Wybrane instrumenty finansowe w księgach rachunkowych spółek (E-book)

  • Ebook
25,20 zł

Liczne instrumenty finansowe wykorzystywane przez spółki są wyzwaniem zarówno dla księgowych, jak i dla odbiorców sprawozdań finansowych. Zobacz prawidłowe zasady ich ujęcia w księgach rachunkowych, wyceny oraz wpływ na wynik finansowy spółki.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Instrumenty finansowe są skomplikowanymi konstrukcjami finansowo-prawnymi. Ich całościowa klasyfikacja jest niezwykle trudna, ponieważ różnią się przedmiotem, strukturą wewnętrzną, a ponadto wiele z nich dzieli się na mniejsze elementy lub łączy w większą całość, tworząc w ten sposób nowe konstrukcje finansowo-prawne.
Podstawowymi aktami prawnymi w polskim prawie bilansowym w zakresie instrumentów finansowych są: ustawa o rachunkowości oraz rozporządzenie ministra finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zarówno przepisy UoR, jak i rozporzadzenia oparte są na zasadach wynikających z międzynarodowych standardów rachunkowości, a szczególnie MSR 32 „"Instrumenty finansowe: ujawnienia i prezentacja” oraz MSR 39 „"Instrumenty finansowe: ujawnienia i wycena”.
E-book przedstawia wybrane instrumenty finansowe w sposób praktyczny, z przykładami ich klasyfikacji, wyceny i prezentacji w księgach rachunkowych spółek.

Więcej informacji
Product Name Wybrane instrumenty finansowe w księgach rachunkowych spółek (E-book)
Symbol 1TC0002
ISBN 978-83-269-6263-9
Data wydania 4 kwi 2017
Opis hasłowy instrumenty finansowe, akcje, obligacje, instrumenty pochodne, kontrakty forward, futures, warranty
Korzyści dla Ciebie

Z tej publikacji dowiesz się m.in.:

  • jak ująć akcje w księgach rachunkowych spółki,
  • jak prawidłowo ewidencjonować posiadane przez spółkę udziały,
  • jak wyceniać kontrakty futures i ujmować w bilansie spółki,
  • jaki jest wpływ na wynik finansowy spółki kontraktów forward,
  • jak radzić sobie z wyceną i ujęciem obligacji krótkoterminowych.
Grupa docelowa księgowi, główni księgowi, biura rachunkowe
Liczba stron 23
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Renata Grochowska-Siudaj
Autor Grzegorz Magdziarz, Ewa Ostapowicz

1. Akcje w księgach rachunkowych spółek:
od zasad ich ujęcia i wyceny do prezentacji w bilansie
2. Obligacje jako inwestycje krótkoterminowe – ujęcie i wycena w księgach
3. Ewidencja posiadanych przez spółkę udziałów
Pochodne instrumenty finansowe
4. Ujęcie forwardów w księgach rachunkowych i ich wycena 5. Poznaj zasady ujęcia kontraktów futures w księgach rachunkowych, wyceny oraz wpływ na wynik finansowy spółki
6. Warranty subskrypcyjne – zasady ewidencji