VAT w branży budowlanej po zmianach w 2017 – wyjaśnienia praktyczne (E-book)

  • Ebook
59,00 zł

Z dniem 1 stycznia 2017 r. duża część usług budowlanych została objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia. W praktyce oznacza to, że to usługobiorca, a nie – jak dotychczas – usługodawca, jest zobligowany do rozliczenia VAT należnego z tytułu wykonanej usługi. W publikacji znajdują się liczne wyjaśnienia ekspertów na temat wprowadzonych zmian i przykłady  bezbłędnego rozliczania.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania
plik E-PUB do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Z dniem 1 stycznia 2017 r. mechanizm odwrotnego obciążenia został rozszerzony na większość usług stanowiących roboty budowlane. Odwrotnym obciążeniem zostały objęte prace związane z budową, przebudową, remontem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych, wykonywaniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i gazowych, zakładaniem izolacji i ogrodzeń, roboty tynkarskie, malarskie i inne wykończeniowe roboty budowlane. To tylko przykłady.

Nie dotyczy to jednak wszystkich przypadków świadczenia tych usług, ale wyłącznie tych, które usługodawca świadczy jako podwykonawca. W przypadkach, gdy podatnik nie świadczy usług stanowiących roboty budowlane w charakterze podwykonawcy, mechanizm odwrotnego obciążenia nie ma zastosowania. W książce znajdziesz liczne komentarze ekspertów na temat wprowadzonych zmian. Dowiesz się, kto jest wykonawcą, podwykonawcą, a kto inwestorem. Sprawdzisz, kiedy trzeba wystawiać faktury z odwrotnym obciążeniem, a także czy na fakturze należy podawać podstawę prawną odwrotnego obciążenia. Ponadto nasi eksperci wyjaśnią w publikacji jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy usługach budowlanych, jak właściwie ustalić moment powstania obowiązku podatkowego oraz kwoty przychodów.

Więcej informacji
Nazwa produktu VAT w branży budowlanej po zmianach w 2017 – wyjaśnienia praktyczne (E-book)
Symbol 3OM0128
ISBN 978-83-269-6189-2
Data wydania 1 cze 2017
Opis hasłowy VAT, podatek VAT, VAT w branży budowlanej, VAT na usługi budowlane, obniżona stawka VAT
Korzyści dla Ciebie

Dzięki książce: 

  • będziesz wiedzieć jak prawidłowo stosować przepisy i jak bezbłędnie rozliczać VAT w branży budowlanej.
  • poznasz najnowsze wyjaśnienia ekspertów poparte aktualnymi przepisami.
  • poznasz praktyczne zasady wdrożenia schematów oraz odpowiedzi na szereg wątpliwości dotyczących VAT w branży budowlanej.
  • dzięki temu nie popepłnisz błędu.
Grupa docelowa księgowa
Liczba stron 103
Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor praca zbiorowa
Wstęp  
I. Komentarze ekspertów  
Nowelizacja VAT 2017: Zobacz, co się zmieniło w rozliczaniu usług  budowlanych  
Objęcie odwrotnym obciążeniem znacznej części robót budowlanych  – 2 scenariusze  
Odwrotne obciążenie przy usługach budowlanych po miesiącu praktyki  
VAT na usługi budowlane zależy od obiektu, na którym są wykonywane  
Sprawdź, jak bezbłędnie rozliczać usługi budowlane  
II. Odpowiedzi na pytania  
Czy kierownik budowy ma wystawiać faktury z odwrotnym obciążeniem  
Usługi budowlane zostały objęte w 2017 roku odwrotnym obciążeniem.  Jak interpretować nowe przepisy  
Usługa wykonania kosztorysów budowlano-elektrycznych – jak rozliczyć VAT  
Kiedy faktura z adnotacją odwrotne obciążenie  
Jak wypełnić pole dotyczące stawki VAT na fakturze „odwrotne obciążenie”  
Dowiedz się, czy podmioty prowadzące usługi sprzętowe z operatorem  i sprzętem muszą stosować odwrotne obciążenie od 2017 roku  
Usługi, do jakich znajduje zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia  w 2017 roku  Wykonywanie usług budowlanych w Niemczech a opodatkowanie VAT  w Polsce  
Usługi budowlane dla kontrahenta ze Szwecji. Jaką fakturę wystawić  
Świadczenie usług budowlanych objętych mechanizmem odwrotnego  obciążenia bez wpływu na JPK  
Montaż drzwi przez podwykonawcę. Jak wystawić fakturę  
Prace budowlane w Niemczech bez VAT-UE  
Jaką stawką VAT będzie opodatkowana dostawa (sprzedaż) pawilonu  
Faktura za wykonanie usługi budowlanej a JPK  
Handel materiałami budowlanymi w Niemczech a podatek VAT  
Wynajem lokali użytkowych a stawki na refakturach  
Czy usługi budowlane są opodatkowane VAT w miejscu wykonania  
Lista towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Jaki katalog  towarów i usług zawiera  
Jaki kontrahent rozliczy usługę budowlaną  
Czy odwrotne obciążenie dotyczy tylko wykonywania prac budowlanych,  czy też naprawy już istniejących  
Czy rozliczenia pomiędzy partnerami a liderem konsorcjum w ogóle są  przedmiotem opodatkowania VAT  
Firma świadczy usługi jako wykonawca i podwykonawca. Kto wystawia fakturę  
Z jaką stawką VAT wystawić fakturę za sprzedaż, a także montaż okien,  drzwi, rolet i bram  
Jak wygląda obciążenie wykonawcy przez podwykonawców  
Usługa budowlana świadczona wraz z materiałem. Co z odwrotnym  obciążeniem  
Czy do usług nadzoru budowlanego ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia  
Usługi związane z robotami instalacji wodno-kanalizacyjnymi i wentylacyjnymi a odwrotne obciążenie  
Firmy architektoniczne a odwrotne obciążenie  
Czy na fakturze należy podać podstawę prawną odwrotnego obciążenia  
Co zrobić, gdy faktura została wystawiona z 23% stawką VAT zamiast  na odwrotne obciążenie  Kto ma obowiązek składać VAT-27 
Sprzedaż usług jako wykonawca na rzecz innego podmiotu. Czy podlega  odwrotnemu obciążeniu  Powstanie obowiązku podatkowego przy świadczeniu usługi montażu instalacji kontroli uziemienia  
Udokumentowanie usługi remontowej wykonanej w Niemczech dla osoby  fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  
Czy należy wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem przy sprzedaży okien  wraz z usługą w ramach podwykonawstwa  
Czy prace projektowe podlegają mechanizmowi odwrotnemu  
Czy podwykonawca usług serwisowych polegających na naprawie drzwi automatycznych podlega odwrotnemu obciążeniu  
Usługa budowlana – montaż poszycia dachu a faktura z odwrotnym  obciążeniem  
Wykonywanie instalacji elektrycznej jako podwykonawca dla dużej firmy  budowlanej. Co z odwrotnym obciążeniem  
Z jaką stawką VAT należało wystawić faktury za usługi wykonane przed  1 stycznia 2017 r.  
Jak powinny być fakturowane roboty przeprowadzone dla firmy budowlanej