Ustawa o rachunkowości 2017. Jak bezbłędnie stosować nowe przepisy − wyjaśnienia praktyczne (E-book)

  • Ebook
36,78 zł

Początek 2017 roku przyniósł wiele zmian w ustawie o rachunkowości.
26 stycznia 2017 r. zaczęła obowiązywać duża nowelizacja z 15 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2017 poz. 61), która wprowadziła m.in. sprawozdawczość związaną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (tzw. CSR) dla dużych firm. Wcześniejsze zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r. wprowadziła ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. 2016 poz. 2255). To przede wszystkim zwiększenie progów limitów dla obowiązkowego prowadzenia ksiąg. Został on podniesiony z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

2017 rok przyniósł podniesienie progów limitów dotyczących obowiązkowego prowadzenia ksiąg rachunkowych z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro. Nowy limit dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich. Zgodnie z nim te jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro, będą musiały prowadzić księgi rachunkowe. W przypadku przychodów poniżej progu prowadzenie ksiąg jest dobrowolne.

W zakresie rozszerzenia zakresu informacji niefinansowych zmiany w ustawie o rachunkowości dotyczą wprowadzenia wymogu ujawniania w sprawozdaniu z działalności w formie oświadczenia na temat informacji niefinansowych – minimum istotnych informacji dotyczących co najmniej zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. 

Zobacz wszystkie zmiany w ustawie o rachunkowości!

Więcej informacji
Nazwa produktu Ustawa o rachunkowości 2017. Jak bezbłędnie stosować nowe przepisy − wyjaśnienia praktyczne (E-book)
Symbol 1TC0001
ISBN 978-83-269-6134-2
Data wydania 22 lut 2017
Opis hasłowy ustawa o rachunkowści
Korzyści dla Ciebie

Z tej publikacji dowiesz się m.in.:

  • Jak przygotować sprawozdanie z działalności dotyczące informacji niejawnych (CSR)
  • Jak prawidłowo postępować z dowodami księgowymi 
  • Które jednostki mogą skorzystać z uproszczeń przy ustaleniu kosztów wytworzenia 
  • Jakie są możliwości i konsekwencje sporządzania sprawozdania wg załączników nr 1 i 5 do ustawy
Grupa docelowa księgowi, główni księgowi, biura rachunkowe
Liczba stron 39
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Renata Grochowska-Siudaj
Autor Katarzyna Trzpioła

1. Zwiększono progi limitów dla obowiązkowego prowadzenia ksiąg
2. Sprawdź, co się zmienia w kwestii dowodów księgowych
3. Sprawozdanie z działalności jednostki – od 2017 roku nowe zasady dotyczące informacji niefinansowych
4. Możliwości i konsekwencje sporządzania sprawozdania według załączników nr 1 i 5 do ustawy
5. Sprawdź, jakie zmiany warto wprowadzić w polityce rachunkowości od 1 stycznia 2017 r.
6. Możliwość dobrowolnego prowadzenia ksiąg rachunkowych
7. Ograniczenia dla niektórych jednostek działających w sferze pożytku publicznego
8. Większe możliwości stosowania uproszczeń w zakresie umów leasingowych
9. Rozszerzenie kręgu podmiotów, które mogą korzystać z uproszczeń przy ustaleniu kosztów wytworzenia
10. Zmiana umożliwiająca wycenę niektórych instrumentów finansowych
11. Zapewnienie spójności zasad według UoR i MSR dotyczących rozliczenia międzyokresowego przychodów przez banki
12. Doprecyzowanie definicji wyniku technicznego ubezpieczeń
13. Doprecyzowano zawartość informacji dodatkowych
14. Zakres sprawozdania z działalności
jednostki
15. Nie wszystkie jednostki muszą zawierać w sprawozdaniu wskaźniki finansowe
16. Zawartość rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
17. Dodatkowe noty i informacje jednostki dominującej niesporządzającej skonsolidowanego sprawozdania finansowego
18. Obowiązek zamieszczenia na stronie internetowej jednostki oświadczenia na temat informacji niefinansowych
19. Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania finansowego w KRS
20. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy