Środki trwałe – Poznaj nowe przepisy (E-book)

  • Ebook
36,78 zł

Został opublikowany najnowszy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”. Jego celem jest pomoc w stosowaniu przepisów ustawy o rachunkowości dotyczących środków trwałych, a zwłaszcza zapewnienie jednolitości rozwiązań stosowanych przez jednostki w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych składników aktywów. Ma on już zastosowanie do sprawozdań za 2017 rok.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Najnowszy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” zapewnia jednolitość rozwiązań stosowanych przez jednostki w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych składników aktywów. Ma on już zastosowanie do sprawozdań za 2017 rok. Zastosowanie standardu ma również znaczenie dla tych podmiotów, które sporządzają śródroczne sprawozdania finansowe. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2 UoR zmiana dotychczas stosowanych rozwiązań wymaga również określenia w informacji dodatkowej wpływu tych zmian na sprawozdania finansowe wymagane innymi przepisami prawa, jeżeli zostały one sporządzone za okres, w którym powyższe rozwiązania uległy zmianie.

Więcej informacji
Nazwa produktu Środki trwałe – Poznaj nowe przepisy (E-book)
Symbol 1RP0055
ISBN 978-83-269-6885-3
Data wydania 6 lis 2017
Opis hasłowy krajowe standardy rachunkowości, KSR 11, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie finansowe 2017, środki trwałe, KSR środki trwałe
Korzyści dla Ciebie

Nowe przepisy KSR ułatwią Ci sporządzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok

Grupa docelowa Księgowość
Liczba stron 36
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Marta Grabowska-Peda
Autor dr Katarzyna Trzpioła

Zasady stosowania standardu,

Uznanie składnika aktywów za środek trwały,

Okres użytkowania,

Kompletność i zdolność do użytkowania,

Wykorzystanie na własne potrzeby,

Ustalenie wartości początkowej,

Uproszczenia przy niskiej jednostkowej wartości początkowej,

Zasady identyfikowania obiektów inwentarzowych,

Numery inwentarzowe,

Wykorzystanie podnumerów inwentarzowych,

Pojedyncze i zbiorcze obiekty inwentarzowe,

Sieciowe obiekty inwentarzowe,

Koszt wytworzenia środka trwałego,

Rozpoczęcie budowy jako moment aktywowania kosztów,

Rozliczenie kosztów pośrednich budowy,

Koszty utrzymania aktywów wykorzystywanych na potrzeby budowy,

Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu,

Koszty utrzymania jednostek organizacyjnych uczestniczących w budowie środków trwałych,

Koszty poniesione przed oddaniem obiektu budowy do użytkowania,

Koszty finansowania