Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok - krok po kroku (E-book)

  • Ebook
59,67 zł

Już jest! Rewolucja w sprawozdaniu finansowym organizacji pozarządowej. Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok - krok po kroku uwzględnia liczne zmiany w przepisach - 150 stron praktycznych wzorów, komentarzy i wskazówek.

Dostępność: W magazynie
Tytuł przykładowy
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania
plik E-PUB do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Za 2017 rok nastąpiły istotne zmiany w zakresie sprawozdawczości organizacji pozarządowych. Nowelizacja ustawy o rachunkowości z 15 grudnia 2016 r. wprowadziła nowy załącznik nr 6 do ustawy skierowany właśnie dla takich podmiotów. Jednocześnie ograniczyła niektórym podmiotom możliwość korzystania z uproszczeń, które wykorzystywały te jednostki za 2015 i 2016 rok. Konsekwencją tych zmian będzie przebudowanie, w istotnym stopniu danych porównawczych.

Więcej informacji
Product Name Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok - krok po kroku (E-book)
Symbol 3NJ0010
ISBN 978-83-269-6614-9
Data wydania 7 wrz 2017
Opis hasłowy sprawozdanie finansowe, sprawozdanie, sprawozdanie finansowe 2017, sprawozdanie finansowe za 2017 rok, zamknięcie roku, zamknięcie roku 2017, prowadzenie ksiąg rachunkowych
Korzyści dla Ciebie

Mimo licznych zmian w przepisach szybko i bezbłędnie sporządzisz sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok.

Możesz na spokojnie przygotować się do swoich obowiązków, skorzystać z gotowych wzorów i przykładów.

Grupa docelowa księgowa
Liczba stron 150
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Marta Grabowska-Peda
Autor dr Katarzyna Trzpioła

Rewolucja w sporządzaniu sprawozdania finansowego

Obowiązki NGO

Aktywa i pasywa w bilansie

Aktywa trwałe

Aktywa obrotowe

Należne wpłaty na fundusz statutowy, kapitały własne

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Informacja dodatkowa w organizacji non profit

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe NGO jako małej jednostki

Sprawozdanie niektórych jednostek jako jednostek mikro

Rachunek przepływów pieniężnych