Sprawdzanie instalacji odgromowej (Ebook)

  • Ebook
34,06 zł

W ebooku przedstawiono wskazówki, jak prawidłowo sprawdzać instalację uziemiającą. Opisano metody  kontroli instalacji odgromowej, sposoby dokumentowania pomiarów, metrykę urządzenia piorunochronnego. Zaprezentowano zmiany w normach dotyczących ochrony odgromowej.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Uziemienie zabezpiecza ludzi i urządzenia znajdujące się w budynku m.in. przed skutkami wyładowań atmosferycznych.  Instalacja odgromowa musi być poddawana regularnym pomiarom. Ważnym elementem przy wykonywaniu tego typu pomiarów jest wzięcie pod uwagę rezystywności gruntu, od której w dużej mierze zależy rezystancja uziemienia, czyli wartość, którą mamy uzyskać po wykonaniu stosownych obliczeń.
W ebooku opisano m.in. pomiary kontrolne urządzenia metodami: techniczną, dwucęgową i udarowa. Wskazano, jak uniknąć błędów przy pomiarach. Przedstawiono zmiany w normie PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia. Podano wskazówki dotyczące dokumentacji pomiarów uziemienia.

Więcej informacji
Product Name Sprawdzanie instalacji odgromowej (Ebook)
Symbol 1BN0037
ISBN 978-83-269-7210-2
Data wydania 21 maj 2018
Opis hasłowy ochrona odgromowa, LPS, urządzenie piorunochronne, uziemienie
Korzyści dla Ciebie

Z ebooka dowiesz się:
- jak sprawdzać instalację odgromową,
- jak uniknąć błędów przy sprawdzaniu LPS,
- jak dokumentować wyniki pomiarów LPS,
- co zmieniło się w normie EN 62305-3:2011.

 

 

 

Grupa docelowa projektant instalacji elektrycznych, pomiarowiec, elektroinstalator
Liczba stron 22
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Kępka
Autor Praca zbiorowa

Pomiary instalacji odgromowej
Zmiany w normie PN-EN 62305-3:2011 („odgromowej”)
Wymagania dotyczące sprawdzania i konserwacji LPS w załączniku D normy PN-EN 62305-3:2011
Dokumentacja ze sprawdzeń instalacji odgromowej