Rabat 25% na e-booki

Sprawdź, czy usługę transportową można objąć odwrotnym obciążeniem (E-book)

  • Ebook
10,40 zł

Powszechną praktyką jest, że przedsiębiorcy dokonujący dostaw towarów objętych tzw. odwrotnym obciążeniem świadczą w ich ramach dodatkowe usługi, polegające np. na transporcie tych towarów do odbiorców. Tego rodzaju czynności często będą podlegać podatkowaniu VAT tak jak świadczenie główne.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Podatek z tytułu sprzedaży towarów lub usług rozliczany jest przez generalnie sprzedawcę. Jednak w przypadku dostawy niektórych towarów przepisy przewidują szczególny tryb rozliczania VAT należnego. Jego istotą jest przeniesienie obowiązków w tym zakresie ze sprzedawcy na nabywcę, który przy zakupie rozlicza nie tylko VAT naliczony, ale również należny. Inaczej mówiąc – podatnikiem jest w takich przypadkach nabywca towarów, a nie ich sprzedawca (pod warunkiem, że nie zachodzi któreś z wyłączeń np. dostawa nie jest objęta zwolnieniem. Jest to mechanizm tzw. odwrotnego obciążenia („reverse charge”), któremu podlegają towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT

Więcej informacji
Product Name Sprawdź, czy usługę transportową można objąć odwrotnym obciążeniem (E-book)
Symbol 1VR0004
ISBN 978-83-269-5526-6
Data wydania 22 wrz 2016
Opis hasłowy reverse charge, odwrotne obciażenie, usługa transportowa, transport a VAT, VAT w transporcie
Grupa docelowa księgowa
Liczba stron 6
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Marta Grabowska-Peda
Autor Mariusz Olech
  1. Usługi dodatkowe przy reverse charge
  2. Świadczenia dostawcy mogą mieć kompleksowy charakter
  3. Usługi dodatkowe są rozliczane tak jak usługa główna
  4. Dodatkowe usługi zwiększają podstawę opodatkowania
  5. Dokumentowanie transakcji jedną fakturą
  6. Rozliczanie transportu towarów opodatkowanych na różnych zasadach