Służba cywilna po nowelizacji. Kompendium służb zatrudnienia (E-book)

  • Ebook
29,00 zł

Publikacja prezentuje zmiany i ich konsekwencje prawne dla stosunków pracy osób zatrudnionych na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej. Komentarz omawia m.in. powołanie jako podstawę prawną nawiązania stosunku pracy tych osób, a także skutki prawne wprowadzonych zmian dla dotychczas zatrudnionych pracowników i urzędników służby cywilnej na wyższych stanowiskach.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik E-PUB do pobrania
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Z dniem 23 stycznia 2016 r. weszła w życie – po wyjątkowo szybkim procesie legislacyjnym – ustawa z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wprowadza zasadniczą zmianę w systemie organizacji służby cywilnej niejako „wyjmując” z systemu naboru konkursowego i sformalizowanych form zatrudnienia wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Obecnie stanowiska te stanowić będą odrębną kategorię w korpusie służby cywilnej, obsadzane zaś będą na podstawie powołania. Wprowadzenie powołania jako podstawy prawnej zatrudnienia na taką skalę jest nowością w służbie cywilnej. Istotne jest więc właściwe stosowanie przepisów kodeksowych. Pomogą w tym m.in. praktyczne przykłady oraz wzory dokumentów przydatnych w codziennej praktyce.

Więcej informacji
Nazwa produktu Służba cywilna po nowelizacji. Kompendium służb zatrudnienia (E-book)
Symbol 3OB0094
ISBN 978-83-269-4707-0
Data wydania 15 mar 2016
Opis hasłowy korpus służby cywilnej, służba cywilna, powołanie na stanowisko, wyższe stanowiska w służbie cywilnej, zmiany w służbie cywilnej
Korzyści dla Ciebie
Z publikacji dowiesz się m.in.:
• Na jakich zasadach od 23 stycznia 2016 r. nawiązuje się stosunek pracy na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej?
• Jakie elementy powinien zawierać akt powołania?
• Co z dotychczasowym stosunkiem pracy osoby powołanej na wyższe stanowisko w służbie cywilnej?
• Jakie zasady odnoszą się do urzędników mianowanych zatrudnionych na wyższych stanowiskach?
• Jak ustalić wysokość odprawy dla osób na wyższych stanowiskach, których stosunki pracy wygasają zgodnie z nowelizacją?
Grupa docelowa kadrowa, specjalista ds. płac
Liczba stron 48
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Michał Culepa