Rozliczanie i opodatkowanie nieruchomości w praktyce (E-book)

  • Ebook
58,91 zł

W publikacji zawarliśmy komentarze oraz wyjaśnienia ekspertów dotyczące podatku od nieruchomości. Nasi eksperci w książce omawiają także najczęstsze problemy związane z rozliczeniem podatku od nieruchomości.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania
plik E-PUB do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Właściciele, użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze a także posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarcze. Wątpliwości w rozliczaniu podatku od nieruchomości budzi kwestia od kiedy powstaje obowiązek podatkowy. Kolejną kwestią jest moment wygaśnięcia tego obowiązku. Warto też pamiętać, że nie każda osoba czy to fizyczna czy prawna ma obowiązek opłacać podatek od nieruchomości. Przepisy przewidują zwolnienia od podatku. Jakich budynków, gruntów dotyczą? Odpowiedź znajdziesz w książce. 
W publikacji zawarliśmy liczne komentarze oraz wyjaśnienia ekspertów. Znajdziesz także aż 33 najczęstsze problemy związane z rozliczeniem podatku od nieruchomości.

Więcej informacji
Product Name Rozliczanie i opodatkowanie nieruchomości w praktyce (E-book)
Symbol 3OM0134
ISBN 978-83-269-6366-7
Data wydania 27 cze 2017
Opis hasłowy PIT, rozliczanie podatku, podatek od nieruchomości, opodatkowanie VAT nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, wynajem nieruchomości, zakup nieruchomości, reklama na budynku, obliczanie podatku, przychody ze sprzedaży
Korzyści dla Ciebie

Dzięki pubikacji:

  • będziesz wiedzieć jak prawidłowo stosować przepisy i jak opodatkować i rozliczać nieruchomości.
  • poznasz najnowsze wyjaśnienia ekspertów poparte aktualnymi przepisami.
  • poznasz praktyczne zasady wdrożenia schematów oraz 33 odpowiedzi na szereg wątpliwości dotyczących rozliczania podatku od nieruchomości.
  • dzięki temu nie popepłnisz błędu. 
Grupa docelowa księgowe
Liczba stron 129
Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor praca zbiorowa

Wstęp 
Komentarze ekspertów 
Jak rozliczyć nakłady pozostawione w obcym środku trwałym Rozliczanie opłat za użytkowanie wieczyste zależy od daty zawarcia umowy Aport gminnej nieruchomości do spółki podlega VAT
Sprzedaż nieruchomości przez jednostki z sektora finansów publicznych

Wyjaśnienia ekspertów 
Jak udowodnić fiskusowi, że najemca wykorzystuje lokal tylko do celów mieszkalnych 
Kiedy odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu podlega VAT 
Usługi komunalne a podatek od nieruchomości 
Czy zniesienie współwłasności podlega VAT 
Jaką stawkę VAT zastosować do usług zarządzania wynajmowaną nieruchomością 
Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
Jak rozliczyć sprzedaż nabytych nieruchomości 
Jak rozliczyć sprzedaż działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości 
Czy przekazanie nieruchomości wspólnikowi podlega VAT

Odpowiedzi na pytania 
Dowiedz się, jak zaksięgować fakturę za zaliczkę przy sprzedaży nieruchomości 
Decyzja gminy o umorzeniu zaległego podatku od nieruchomości ma charakter uznaniowy 
Wynajem hali namiotowej – jak rozliczyć VAT 
Umowa cesji praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej a VAT i PCC 
Sprzedaż w ramach działalności lokalu mieszkalnego nabytego 
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych przez dewelopera 
Sprawdź, czy zmniejszenie wartości godziwej gruntów wpłynie na wysokość dochodu do opodatkowania 
Podatek VAT od sprzedaży działki rolnej częściowo przekształconej w budowlaną 
Skutki podatkowe dla wspólnika wnoszącego grunty do spółki 
Konsekwencje sprzedaży mieszkania wykorzystywanego w działalności gospodarczej w PIT i VAT 
Jak ustalić wartość rynkową, kiedy stan nieruchomości wymagał istotnych ulepszeń 
Z jakimi stawkami podatku VAT należy sprzedać niezabudowane działki 
Jaką stawkę amortyzacyjną zastosować do wyremontowanego budynku przeznaczonego na sklep 
Czy można obciążać najemców kosztami mediów według stawek VAT właściwych dla najmu 
Konsekwencje podatkowe zakupu nieruchomości w Hiszpanii 
Dodatkowe przychody z najmu prywatnego gruntu i budynku. 
Jak liczyć limit do VAT 
Konsekwencje podatkowe rozszerzenia działalności o wynajem mieszkania ........ Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości 
Czy jest możliwa indywidualna stawka amortyzacyjna na budynek niemieszkalny wraz z gruntem 
Sprawdź, czy należność z tytułu wynagrodzenia za bezumowne użytkowanie nieruchomości podlega opodatkowaniu 
Jak obliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości przez jednego z małżonków Kiedy następuje zwolnienie z podatku od nieruchomości Inwestycja w obcy obiekt w zamian za wynajem 
Czy odsetki w związku ze sprzedażą nieruchomości na raty będą podlegały opodatkowaniu VAT 
Czy sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z VAT i PCC 
Sprzedaż udziałów w spółce będącej właścicielem nieruchomości 
Konsekwencje przeznaczenia środków pieniężnych po sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe 
Czy w miesiącu sprzedaży nieruchomości podatnik może pomniejszyć przychody ze sprzedaży o koszty budowy tej nieruchomości 
Czy należy zapłacić podatek od nieruchomości od stacji transformatorowej 
Od jakiej kwoty zapłacić podatek od zbycia nieruchomości 
Jakie są konsekwencje zakupu nieruchomości przez małżonków, z których tylko jeden jest podatnikiem VAT 
Czy od reklamy umieszczonej na budynku trzeba płacić podatek od nieruchomości 
Podatek od nieruchomości zapłacony za lata ubiegłe a koszty podatkowe