Rada rodziców w świetle reformy systemu oświaty (E-book)

  • Ebook
39,00 zł

Publikacja to kompendium wiedzy o funkcjonowaniu rady rodziców w związku z reformą systemu oświaty. 

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik E-PUB do pobrania
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Polska oświata jest w szczególnym okresie, wdrażana jest bowiem reforma systemowa. I choć to nie pierwsza duża reforma oświaty, to jednak po raz pierwszy od uchwalenia we wrześniu 1991 roku ustawy o systemie oświaty dochodzi do zmian fundamentalnych w podstawach prawnych, o które opiera się funkcjonowanie całego systemu oświaty, bo większość z najważniejszych zagadnień z tym związanych od 1 września 2017 r. regulowana będzie przez ustawę Prawo oświatowe. I nawet jeśli bliższe przyjrzenie się regulacjom, które niebawem wejdą w życie, prowadzi do wniosku, że w wielu kwestiach szczegółowych nowe przepisy są kopią starych, to jednak przyjąć trzeba, że zasady działania każdego „z trybików mechanizmu” wymagają dogłębnej analizy. Celem niniejszej publikacji jest gruntowna analiza reguł funkcjonowania jednego ze społecznych organów funkcjonującego w większości typów szkół i placówek, a mianowicie rady rodziców.

Więcej informacji
Nazwa produktu Rada rodziców w świetle reformy systemu oświaty (E-book)
Symbol 3OO0096
ISBN 978-83-269-6183-0
Data wydania 26 maj 2017
Opis hasłowy szkola, rada rodziców, prawo oświatowe, zmiany w prawie, reforma systemu oświaty
Korzyści dla Ciebie

• Będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie oświatowym

• Zyskasz gotowe wzory dokumentów

Grupa docelowa dyrektorzy placówek oświatowych
Liczba stron 64
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Paulina Krzyżanowska
Autor Patryk Kuzior
WSTĘP
ROZDZIAŁ 1.
Rada rodziców jako społeczny organ w systemie oświaty
1.1. Społeczne organy w systemie oświaty
1.2. Pozycja rady rodziców w systemie oświaty
1.3. Podstawa prawna
ROZDZIAŁ 2.
Prawne podstawy działania rady rodziców 
2.1. Ustawowe podstawy działania rady rodziców
2.2. Rada rodziców w statucie szkoły lub placówki
2.3. Regulamin rady rodziców
2.4. Wzory dokumentów
2.5. Podstawa prawna
ROZDZIAŁ 3. 
Skład i procedura wyboru rady rodziców 
 3. 1.  Skład rady rodziców
 3. 2.  Wybory rady rodziców
 3. 3.  Wzory dokumentów
 3. 4.  Podstawa prawna
ROZDZIAŁ 4. 
Uprawnienia i obowiązki rady rodziców
4.1. Uprawnienia i obowiązki wynikające z ustawy o systemie oświaty/ustawy Prawo  oświatowe
   4.1.1.  Występowanie z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach     szkoły lub placówki 
   4.1.2.  Uchwalanie programu wychowawczego  i programu profilaktyki
   4.1.3. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności     kształcenia lub wychowania
   4.1.4. Opiniowanie projektu planu finansowego 
   4.1.5. Udział przedstawicieli rady rodziców w wyłanianiu kandydata na       dyrektora szkoły lub placówki
   4.1.6. Opiniowanie organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych
   4.1.7. Opiniowanie prowadzenia eksperymentu pedagogicznego
   4.1.8. Rada rodziców a obowiązek noszenia przez uczniów na terenie      szkoły jednolitego stroju
   4.1.9. Współpraca rad rodziców
4.1.10. Gromadzenie i wydatkowanie funduszy z dobrowolnych składek rodziców
4.2. Uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela 
   4.2.1.  Inicjowanie oceny nauczyciela
   4.2.2. Udział w ocenie dorobku zawodowego nauczyciela
4.3. Uprawnienia i obowiązki rady rodziców wynikające z innych ustaw 
   4.3.1.  Udział w ustalaniu listy produktów dopuszczonych do sprzedaży lub     stosowania w ramach żywienia zbiorowego
   4.3.2. Rada rodziców jako organ zobowiązany do udostępniania informacji     publicznej
4.4. Wzory dokumentów
   4.4.1. Uchwała rady rodziców w sprawie wyrażenia opinii o projekcie      planu finansowego szkoły
4.4.2. Pisemne upoważnienie (uchwała) do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku
   4.4.3. Wniosek rady rodziców o wprowadzenie obowiązku noszenia przez     uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju
   4.4.4. Wniosek rady rodziców o dokonanie oceny pracy nauczyciela
4.5. Podstawa prawna
Załącznik. Rada rodziców w przepisach ustawy o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe – zmiany w przepisach w ujęciu tabelarycznym