Przepisy i normy elektryczne - monitoring i systemy alarmowe (E-book)

  • Ebook
75,98 zł

Książka jest skierowana do inwestorów, projektantów i wykonawców monitoringu oraz zabezpieczeń elektronicznych. Pozycja zawiera również omówienie błędów popełnianych w ochronie nowo budowanych oraz już istniejących obiektów, a także informacje pozwalające ich uniknąć.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik E-PUB do pobrania
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Książka zawiera informacje przydatne każdemu inwestorowi oraz wykonawcy telewizji przemysłowej CCTV oraz innych zabezpieczeń elektronicznych w dużych obiektach. Zostały w niej omówione błędy popełnione przy zabezpieczaniu Stadionu Narodowego oraz między innymi w obiektach muzealnych. W publikacji znajdziemy wiadomości dotyczące poprawnego wykonania audytu bezpieczeństwa niezbędnego do oceny zagrożeń i do planowania systemu ochrony.
Ponadto broszura zawiera wiele praktycznych uwag dotyczących interpretacji definicji spotykanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), czy na przykład dotyczących kompresji rejestrowanego obrazu wideo. Porusza zagadnienia związane z interpretacją Polskich Norm oraz przepisów dotyczących ochrony oraz zabezpieczeń. Pokazuje również problemy przy integracji systemów ochrony.
Broszurę uzupełniają przykłady z akt sądowych i ekspertyz pokazujące rzeczywiste, sporne przypadki dotyczące systemów ochrony.

Więcej informacji
Product Name Przepisy i normy elektryczne - monitoring i systemy alarmowe (E-book)
Symbol 3ON0005
ISBN 978-83-269-2862-8
Data wydania 24 mar 2014
Opis hasłowy monitoring, zabezpieczenia elektroniczne, CCTV
Korzyści dla Ciebie
  • dowiesz się, co jest przyczyną powstawania błędów w ochronie mienia i jak ich unikać,
  • przeczytasz, na co zwracać uwagę przy tworzeniu lub czytaniu Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dotyczących systemy monitoringu,
  • zdobędziesz wiedzę o wykonywaniu audytu bezpieczeństwa,
  • poznasz przykłady dobrze zaplanowanego systemu ochrony.
Grupa docelowa projektant, wykonawca monitoringu oraz zabezpieczeń elektronicznych, elektryk
Format A4
Liczba stron 84
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Monika Kijok
Autor Stefan Jerzy Siudalski

Od redaktora ............................................................................................5

Błędy popełniane przy ochronie dużych obiektów

Wstęp ........................................................................................................7

Przyczyny powstawania błędów w ochronie .......................................7

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) ...................11

Przykład wymagań zapisanych w SIWZ – „Pełne pokrycie obserwacją systemem CCTV” .............................12

Wymagania dla obrazów z kamer zapisane w normach i rozporządzeniach ................................................................................13

Analiza zabezpieczeń na Stadionie Narodowym ..............................14

Ruchome kamery ...................................................................................20

Kompresja i poklatkowość zapisu .......................................................21

Przykładowe rozwiązania – monitoring podziemnych garaży........22

Audyt i działania wg normy PN-EN 50132-7 ....................................24

CCTV zgodnie z przepisami ................................................................25

Przykłady wymagań zapisanych w SIWZ – powoływanie się na normy ...............................................................30

Przykład – świadectwo kwalifikacyjne wystawiane przez jedną z polskich firm ..................................................................37

Przykłady wymagań zapisanych w SIWZ – powoływanie się na normy oraz atesty i odrzucenie norm przy realizacji systemu ...38

Czas ważności atestów ..........................................................................39

Przykłady wymagań w SIWZ – komentarze na podstawie konkretnych przykładów ..............................................41

Integracja systemów

Działania inwestora ...............................................................................44

Skład Zintegrowanych Systemów Ochrony .......................................46

Ochrona obiektów muzealnych

Planowanie ochrony ..............................................................................53

Rozbudowa lub modernizacja istniejących obiektów – muzea i inne ........................................................................................57

Ograniczenia techniczne przy rozbudowie obiektów .......................62

Problemy z ustaleniem priorytetów w ochronie ...............................64

Wymagania zapisane w SIWZ i w rozporządzeniach  a normy wycofane System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) 

– konflikty w zapisach norm ................................................................73

Przykład zapisu w SIWZ .......................................................................75

Przykłady z akt sądowych i ekspertyz

Błędne podłączenia ...............................................................................77

Z sali sądowej – Inne wymiary urządzeń ...........................................77

Nieprawidłowości przy wyborze koncepcji ochrony ........................78

Próba niewypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela ..........79

Zalecenia po audycie w 2004 roku – fragmenty ................................80

Ciekawy przypadek z audytu zabezpieczeń .......................................80

Sprawdzanie systemu podczas odbioru lub konserwacji – czujki ..82