Prawo zamówień publicznych 2017. Rozporządzenia z komentarzem (E-book)

 • Ebook
124,96 zł

Reforma Prawa zamówień publicznych trwa. Znowelizowaną ustawę znamy już od  kilku miesięcy. Rozporządzenia wykonawcze do niej pojawiały się jednak ze sporym opóźnieniem. Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym na rynku komentarzem eksperckim do tych kilkunastu rozporządzeń kluczowych dla codziennego stosowania Pzp.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik E-PUB do pobrania
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła głębokie zmiany, do których zamawiający i wykonawcy ciągle się dostosowują. Jest to proces, w którym kluczową rolę zaczynają odgrywać rozporządzenia wykonawcze do zmienionej ustawy. W „Prawie zamówień publicznych 2017” znajdują się teksty nowych i znowelizowanych rozporządzeń, których znajomość jest niezbędna dla każdej strony postępowania o zamówienie, a także eksperckie komentarze do każdego aktu. Autorami komentarzy są znane i cenione specjalistki ds. Pzp: dr Andrzela Gawrońska-Baran oraz Agata Hryc-Ląd.

W książce znajdują się komentarze do rozporządzeń w sprawie:

 • rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
 • średniego kursu złotego w stosunku do euro
 • wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i nie priorytetowym
 • trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa
 • regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
 • informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach
 • wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym
 • protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • wykazu robót budowlanych
 • wzorów ogłoszeń zamieszczanych w BZP

Dodatkowo w książce znalazły się wzory protokołów postępowania, wzór rocznego sprawozdania, a także wzory ogłoszeń.

Stan prawny 20 lutego 2017 r.

Więcej informacji
Nazwa produktu Prawo zamówień publicznych 2017. Rozporządzenia z komentarzem (E-book)
Symbol 3OX0059
ISBN 978-83-269-6032-1
Data wydania 24 maj 2017
Opis hasłowy nowelizacja prawo zamówień publicznych 2017, nowelizacja pzp, nowe prawo zamówień publicznych, komentarz do prawa zamówień publicznych, rozporządzenia zamówienia publiczne, rozporządzenie w sprawie rodzaju doku
Korzyści dla Ciebie

Dzięki publikacji "Prawo zamówień publicznych 2017. Komentarze do rozporządzeń":

 • dowiesz się, jak w praktyce intepretować zapisy rozporządzeń do ustawy Prawo zamówień publicznych
 • poznasz ekspercki komentarz do wszystkich rozporządzeń, zawierający cenne wskazówki i porady w zakresie stosowania przepisów i tworzenia dokumentacji
 • będziesz miał zawsze pod ręką komplet najnowszych rozporządzeń i w razie potrzeby będziesz mógł sięgnąć nie tylko do komentarza, ale też do przepisu źródłowego
Grupa docelowa specjalista ds. zamówien publicznych
Liczba stron 374
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Duluk
Autor Andrzela Gawrońska Baran, Agata Hryc-Ląd

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126)
Komentarz (Andrzela Gawrońska-Baran)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 2263 ze zm.)
Komentarz (Andrzela Gawrońska-Baran)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2254)
Komentarz (Andrzela Gawrońska-Baran)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i nie priorytetowym (Dz.U. poz. 1135)
Komentarz (Andrzela Gawrońska-Baran)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (Dz.U. poz. 233)
Komentarz (Andrzela Gawrońska-Baran)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 964 ze zm.)
Komentarz(Andrzela Gawrońska-Baran)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038)
Wzór – roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach
Komentarz (Agata Hryc-Ląd)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministra z 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. poz. 238 ze zm.)
Komentarz (Agata Hryc-Ląd)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. poz. 1128)
9 wzorów protokołów postępowania
Komentarz (Agata Hryc-Ląd)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U. poz. 1125)
Komentarz (Agata Hryc-Ląd)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. poz. 1127) 

Wzory ogłoszeń
Komentarz (Agata Hryc-Ląd)