Prawo opcji w zamówieniach publicznych (E-book)

  • Ebook
24,90 zł

Każdy zamawiający musi sprawdzić, czy cena za opcjonalną część zamówienia nie została celowo zaniżona. Będzie to możliwe jedynie, gdy wykonawca był zobowiązany wyszczególniać oddzielnie cenę za zamówienie podstawowe oraz cenę za wykonanie zamówienia w ramach prawa opcji. Przeczytaj e-poradnik i zyskaj pewność, jak korzystać z prawa opcji w zamówieniach publicznych. 

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

W ustawie Prawo zamówień publicznych brakuje jednolitej definicji "prawa opcji". Wywołuje to częste kontrowersje i jest przyczyną sporów na linii zamawiający-wykonawca. W związku z brakiem legalnej definicji "opcji" na znaczeniu zyskuje orzecznictwo KIO i sądów, które nadaje realny kształt tej instytucji.

W e-poradniku specjalizująca się w Prawie zamówień publicznych Paulina Sawicka omawia praktyczne aspekty prawa opcji. Opracowanie okaże się szczególnie przydatne każdej osobie związanej z zamówieniami publicznymi, bez względu na to, czy działa po stronie wykonawcy czy zamawiającego.

Poradnik uwzględnia zmiany przepisów po nowelizacji Pzp z 2016 r.

Więcej informacji
Nazwa produktu Prawo opcji w zamówieniach publicznych (E-book)
Symbol 1BX0054
ISBN 978-83-269-6482-4
Data wydania 22 maj 2017
Opis hasłowy nowelizacja Pzp, nowelizacja Prawo zamówień publicznych, prawo opcji w zamówieniach publicznych, opis prawa opcji, obliczanie ceny a prawo opcji, zakres zamówienia, termin prawo opcji
Korzyści dla Ciebie

- Poznasz reguły instytucji prawa opcji w zamówieniach publicznych w oparciu o przepisy po ostatniej nowelizacji.
- Dowiesz się, możliwość zastrzeżenia prawa opcji została ograniczona do określonych trybów udzielenia zamówienia publicznego.
- Przeczytasz o tym, w jaki sposób badać oferty pod kątem rażąco niskiej ceny w przypadku, gdy ogłoszenie o zamówieniu przewiduje prawo opcji.
- Zdobędziesz wskazówki, jak zamawiający powinien opisać zakres prawa opcji w siwz.

Liczba stron 23
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Duluk
Autor Paulina Sawicka

Pojęcie „prawa opcji”
Maksymalny oraz minimalny zakres zamówienia
Prawo opcji a tryb prowadzenia postępowania i rodzaj zamówienia
Sposób opisania prawa opcji
Określenie terminu skorzystania z prawa opcji
Stosunek opcji do zamówienia podstawowego
Opcja a usługi towarzyszące
Obliczanie ceny a prawo opcji