Postępowanie z wyrobem niezgodnym z wymaganiami (E-book)

  • Ebook
15,36 zł

Planowanie działań zapobiegawczych pozwala przedsiębiorstwom produkcyjnym skutecznie eliminować wyroby niezgodne z wymaganiami i likwidować przyczyny tych niezgodności. Pomoże Ci w tym niniejsza publikacja, która porusza m.in. następujące zagadnienia: jaka jest istota niezgodności z wymaganiami klienta? Czy każdy defekt powoduje odrzucenie i likwidację wyrobu? Kiedy mówi się o wadzie produktu?

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Przedsiębiorstwa produkcyjne powinny podejmować działania korekcyjne i korygujące: skutecznie eliminować wyroby niezgodne z wymaganiami i likwidować przyczyny tych niezgodności. Aby zapobiec ponownemu wystąpieniu problemów, należy planować działania zapobiegawcze. Tylko jak to zrobić?

 W publikacji elektronicznej poruszone zostaną m.in. zagadnienia jak minimalizować produkcję wyrobów niezgodnych z normą i co zrobić, jeśli już to nastąpi.
 

Więcej informacji
Product Name Postępowanie z wyrobem niezgodnym z wymaganiami (E-book)
Symbol 1BG0049
ISBN 978-83-269-6345-2
Opis hasłowy Dostarczanie wadliwych wyrobów klientowi powoduje marnotrawstwo, utratę zaufania klientów i dobrego imienia firmy.
Korzyści dla Ciebie

Dowiesz się: na czym polega niestabilność procesu i nieprzewidywalna zmienność kontrolowanych parametrów procesu produkcyjnego, a także mierzalnych i niemierzalnych właściwości wyrobów? Czym jest niezgodność i wada, co to jest identyfikacja wyrobu i jego status? Czemu to służy?  kto podejmuje decyzje o separacji wyrobów niezgodnych z wymaganiami i określa dalsze postępowanie? 

Grupa docelowa Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością; Pełnomocnik ds. jakości; Dyrektor ds. jakości; Kierownik ds. jakości; Specjalista ds. jakości
Format A4
Liczba stron 15
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Mariusz Miętusiewicz
Autor Małgorzata Kowalska

Z tego ebooka dowiesz się: • Jaka jest istota niezgodności z wymaganiami klienta? • Czy każdy defekt powoduje odrzucenie/likwidację wyrobu? • Dlaczego partie wyrobów niezgodnych z wymaganiami muszą być nadzorowane? • Jak przygotować procedurę postępowania z wyrobami niespełniającymi wymagań? • Jakie metody zastosować w czasie separacji wyrobów? • Jak postępować z wyrobem skierowanym do naprawy?