Podstawowy i dodatkowy urlop macierzyński - zmiany od 2 stycznia 2016 r. (E-book)

  • Ebook
30,63 zł
Z początkiem 2016 roku istotnym zmianom ulegną zasady korzystania z niektórych uprawnień związanych z rodzicielstwem. Zlikwidowany zostanie dodatkowy urlop macierzyński, a odpowiednio przedłużony – o jego okres – urlop rodzicielski. Wydłużeniu ulegną terminy na składanie wniosków o urlopy. Zwiększą się również możliwości korzystania z nowych uprawnień przez ojca dziecka lub innych członków rodziny.
Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Z dniem 2 stycznia zacznie obowiązywać przyjęta 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1268). Tzw. duża nowelizacja rodzinna wprowadza istotne zmiany w przepisach regulujących prawa i obowiązki pracowników - rodziców oraz zatrudniających ich pracodawców. Likwiduje ona dodatkowy urlop macierzyński, umożliwia również dzielenie się uprawnieniami rodzicielskimi pomiędzy rodzicem - pracownikiem i rodzicem - ubezpieczonym niezatrudnionym na etacie.

Więcej informacji
Nazwa produktu Podstawowy i dodatkowy urlop macierzyński - zmiany od 2 stycznia 2016 r. (E-book)
Symbol 1BC0080
ISBN 978-83-269-4319-5
Data wydania 8 paź 2015
Opis hasłowy urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, uprawnienia rodzicielskie
Korzyści dla Ciebie
Z publikacji dowiesz się m.in.:
  • jakie będą obowiązywały terminy składania wniosków o urlopy związane z rodzicielstwem,
  • co z urlopami udzielonymi przed 2 stycznia 2016 r.,
  • kiedy i z jakich uprawnień  będzie mógł skorzystać ojciec lub inni członkowie najbliższej rodziny w przypadku zaistnienia różnych zdarzeń po stronie matki dziecka w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego (np. porzucenia dziecka, pobytu w szpitalu, powrotu do pracy).
Grupa docelowa kadrowa, księgowa, specjalista ds. płac
Liczba stron 6
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Katarzyna Wrońska-Zblewska