Podatki 2017. Praktyczny komentarz do zmian (E-book)

 • Ebook
99,00 zł

Praktyczne komentarze do najnowszych zmian podatkowych, które wchodzą w życie: 1 stycznia 2017 r., 1 marca 2017 r., 1 lipca 2017 r. i 1 września 2017 r. Najważniejsze zmiany w ustawach o VAT, PIT, CIT, NIP, PCC, akcyzie i innych.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania
plik E-PUB do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

W 2017 roku zmianom uległy wszystkie ustawy podatkowe. Wprowadzono nowe nieznane dotąd instytucje podatkowe, jak w Ordynacji podatkowej: "utrwalona praktyka interpretacyjna". W ustawie o VAT wprowadzono szereg procedur uszczelniających pobór tego podatku. W dniu 1 marca 2017 r. po 30 latach dotychczasowego funkcjonowania aparatu skarbowego dokonano rewolucji łącząc organy podatkowe i celne w jeden organizm Krajowej Administracji Skarbowej. Kolejne zmiany wejdą w życie 1 lipca i 1 września br.

Praktyczne komentarze do zmian w:

 • • Ordynacji podatkowej
 • • Podatku dochodowym od osób fizycznych
 • • Podatku dochodowym od osób prawnych  
 • • Podatku od towarów i usług
 • • Podatku akcyzowym
 • • Podatku ryczałtowym
 • • Podatku od gier i in.

Zmiany w 2017 roku są tak duże, że każdy księgowy powinien zapoznać się z nimi i dostosować dotychczas obowiązujące procedury. Publikacja przedstawia te zmiany i pozwala na przygotowanie się do ich stosowania w praktyce.

Więcej informacji
Nazwa produktu Podatki 2017. Praktyczny komentarz do zmian (E-book)
Symbol 3OM0121
ISBN 978-83-269-6143-4
Data wydania 19 maj 2017
Opis hasłowy podatki, VAT, PIT, CIT, akcyza, ryczałt,
Korzyści dla Ciebie

Korzyści dla Ciebie: 

 • praktyczne komentarze do zmian w przepisach podatkowych
 • wskazanie ważnych zmian i terminy ich wejścia w życie w trakcie roku podatkowego
 • wskazanie nowych obowiązków dla działów księgowych
 • przykłady zastosowań nowych przepisów w praktyce
Grupa docelowa księgowa
Liczba stron 160
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor Katarzyna Czajkowska-Matosiuk, Bogdan Świąder, Tomasz Krywan, Rafał Kuciński
Wstęp
Wykaz skrótów
1. Zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa
1.1. Objaśnienia podatkowe i utrwalona praktyka interpretacyjna
1.2. Uchylenie interpretacji podatkowych naruszających klauzulę o unikaniu opodatkowania
1.3. Gwarancja prawidłowości ustaleń kontroli
1.4. Stowarzyszenia zwykłe – sukcesja podatkowa
1.5. Korzystniejsze terminy naliczania odsetek
1.6. Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej
1.7. Rejestr Zastawów Skarbowych
2. Zmiany wynikające z ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
2.1. Zadania KAS
2.2. Kontrola celno-skarbowa
2.3. Postępowanie podatkowe naczelnika urzędu celno-skarbowego
3. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
3.1. Wyłączenie z kosztów podatkowych płatności, które nie zostały dokonane za pośrednictwem rachunku płatniczego
3.2. Zmiany w cenach transakcyjnych (transferowych)
3.3. Przychody z tytułu objęcia akcji w spółkach oraz wkładów w spółdzielniach 
3.4. Zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej
3.5. Ulga z tytułu ponoszenia kosztów na działalność badawczo-rozwojową
3.6. Wydłużenie okresu możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych
3.7. Zwrot dla nowo powstających przedsiębiorstw (tzw. start-upów) 
3.8. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego
3.9. Rozszerzenie katalogu dochodów osiąganych na terytorium RP 
3.10. Doprecyzowanie pojęcia unicestwienia udziałów (akcji)
3.11. Ograniczenie preferencyjnego opodatkowania transakcji wymiany udziałów
3.12. Doprecyzowanie pojęcia spółki
3.13. Nowe brzmienie przepisów dotyczących krwiodawców
3.14. Przychody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych 
3.15. Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej
3.16. Wprowadzenie ustawy Prawo oświatowe
4. Zmiany w ustawie o ryczałcie
4.1. Korekta przychodów
4.2. Wyodrębnienie przychodów przez przedsiębiorców okrętowych
4.3. Limit przychodów z poprzedniego roku
4.4. Obliczanie ryczałtu po wznowieniu działalności gospodarczej
4.5. Limit zwolnienia z ryczałtu dla rolników
4.6. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem
4.7. Ewidencja sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych 
4.8. Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem dla rolników
5. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
5.1. 15% stawka podatku CIT
5.2. Wyłączenie z kosztów płatności, które nie zostały dokonane za pośrednictwem rachunku płatniczego
5.3. Zmiany w przepisach o podmiotach powiązaniach 
5.4. Przychody z udziałów (akcji) w spółkach oraz wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny
5.5. Zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej
5.6. Rozszerzenie listy kosztów kwalifikowanych
5.7. Dłuższy okres możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych
5.8. Zwrot kosztów kwalifikowanych dla nowo powstających przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R
5.9. Przykładowy katalog dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski
5.10. Domniemanie uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania
5.11. Doprecyzowanie pojęcia unicestwienia udziałów (akcji)
5.12. Doprecyzowanie warunków zwolnienia z CIT z przychodów nierezydentów
5.13. Doprecyzowanie pojęcia spółki
5.14. Ograniczenie zwolnień obejmujących fundusze inwestycyjne
5.15. Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej
5.16. Zwolnienie z CIT dochodów z tytułu prowadzenia szkoły
6. Zmiany w przepisach o cenach transakcyjnych
6.1. Dodatkowa dokumentacja podatkowa
6.2. Obowiązek sporządzania dokumentacji w roku następnym
6.3. Dane wymagane w dodatkowej dokumentacji podatkowej
6.4. Termin dostarczenia dokumentacji fiskusowi
6.5. Wyłączenie obowiązku dokumentowania niektórych transakcji
6.6. Uprawnienie organów podatkowych do żądania dodatkowej dokumentacji 
6.7. Obowiązek składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej
6.8. Uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji wymagających dokumentacji 
7. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług
7.1. Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek VAT do końca 2018 roku
7.2. Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł
7.3. Dodanie przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym
7.4. Objęcie odwrotnym obciążeniem znacznej części robót budowlanych
7.5. Rozszerzenie katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia
7.6. Zmiany zasad składania kwartalnych deklaracji VAT
7.7. Zmiany w przepisach o informacjach podsumowujących
7.8. Zmiany w przepisach o zwrocie bezpośrednim
7.9. Odmowa rejestracji podmiotu jako podatnika VAT
7.10. Solidarna odpowiedzialność pełnomocnika rejestrującego podatnika
7.11. Nowe przesłanki wykreślania podatników z rejestru podatników VAT
7.12. Nowe przypadki usuwania podatników z rejestru czynnych podatników VAT 
7.13. Zmiany w przepisach o wykreślaniu podatników z rejestru podatników VAT UE
7.14. Zmiana sposobu odliczania kwot VAT należnego nieuwzględnionych we właściwej deklaracji 
7.15. Zmiany w katalogu towarów wrażliwych
7.16. Nowe warunki wyłączenia odpowiedzialności solidarnej
7.17. Ograniczenie możliwości złożenia kaucji gwarancyjnej przez niektóre podmioty
7.18. Pozostałe zmiany VAT wchodzące w życie 1 stycznia 2017 r.
7.19. Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej 
7.20. Likwidacja zwolnienia z VAT niektórych usług
7.21. Usługi zwolnione z VAT w związku z wprowadzeniem Prawa oświatowego 
7.22. Tabelaryczny wykaz najważniejszych zmian w ustawie o VAT w 2017 roku
8. Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
8.1. Nowe stawki akcyzy na wyroby energetyczne
8.2. Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej
8.3. Zwolnienie z akcyzy dla zakładów energochłonnych wykorzystujących wyroby węglowe
8.4. Wprowadzenie Prawa oświatowego
9. Zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych
9.1. Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej
10. Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn
10.1. Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej
11. Zmiany w podatku od nieruchomości
11.1. Zwolnienie od podatku budynków infrastruktury kolejowej
11.2. Nowe stawki podatku od nieruchomości
12. Zmiany w podatku od środków transportowych
13. Zmiany w opłatach lokalnych
14. Zmiany w przepisach o podatku od gier
14.1. Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej
14.2. Ograniczenia „szarej strefy” w zakresie gier na automatach oraz w Internecie
14.3. Zwiększenie katalogu gier
14.4. Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą
14.5. Regulamin odpowiedzialnej gry
14.6. Automaty do gry
14.7. Procedura rejestracji
14.8. Zakaz reklamy usług finansowych
14.9. Kary za naruszenie przepisów
14.10. Monopol państwa na automaty do gier
14.11. Ograniczenia w swobodzie lokalizacji salonów gier
14.12. Gra w pokera
14.13. Rezygnacja z obowiązku uzyskiwania świadectw zawodowych
14.14. Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych
14.15. Zakaz udostępniania usług płatniczych
14.16. Kolejne zwiększenie katalogu podmiotów podlegających karze pieniężnej 
15. Zmiany w ustawie o NIP
15.1. Przechodzenie NIP na następcę
15.2. Tajemnica skarbowa
15.3. Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej