PO Innowacyjny Rozwój. Źródło dofinansowania projektów innowacyjnych (E-book)

  • Ebook
25,52 zł

Filarem nowoczesnej gospodarki jest innowacyjność. W związku z tym kluczową rolę w obecnej perspektywie finansowej pełni Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. To z niego m.in. przedsiębiorstwa i instytucje ze środowiska biznesowego pozyskiwać mogą środki finansujące projekty badawczo-rozwojowe. Poznaj zasady!

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Realizując projekt, należy pamiętać, że nie każdy wydatek związany z projektem może zostać dofinansowany. Poszczególne programy i rodzaje dotacji mają przypisany katalog tzw. kosztów kwalifikowanych, z którymi beneficjent zapoznaje się już na etapie pisania wniosku o dotację. Tylko wydatki z tego katalogu podlegają dofinansowaniu, natomiast pozostałe koszty ponosi się ze środków własnych.
Z e-poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:
- w jakim trybie i w jakich priorytetach dokonywany jest wybór projektów w ramach PO inteligentny Rozwój,
- jakie koszty beneficjent może rozliczyć w projekcie jako wydatki kwalifikowalne,
- w jaki sposób należy rozliczyć koszty pośrednie w projekcie badawczo-rozwojowym,
- kiedy można wykorzystywać uproszczone metody rozliczania wydatków,
- czy wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusze pozaubezpieczeniowe uznawane mogą być za kwalifikowalne. 
Więcej informacji
Product Name PO Innowacyjny Rozwój. Źródło dofinansowania projektów innowacyjnych (E-book)
Symbol 1BX0039
ISBN 978-83-269-4551-9
Data wydania 8 sty 2016
Opis hasłowy PO inteligentny rozwój, koszty kwalifikowalne, dotacje na rozwój, dotacje na innowacje, projekty innowacyjne, projekty badawczo-rozwojowe
Korzyści dla Ciebie
 - Zdobędziesz praktyczne wskazówki, jak zdobywać dofinansowanie z PO Inteligentny Rozwój.
 - Poznasz praktykę stosowania procedur kluczowego dla polskiego biznesu projektu operacyjnego.
 - Dowiesz się, które wydatki są kosztami kwalifikowalnymi, a które nie.
Format A4
Liczba stron 34
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Duluk
Autor Marek Dominik Peda
POIR to fundusze na badania, rozwój oraz innowacje
Kto, kiedy i ile, czyli terminy naborów wniosków o dofinansowanie
Jakie koszty beneficjent może rozliczyć w projekcie jako wydatki kwalifikowalne
Rozliczenie efektów projektu może skończyć się zmniejszeniem otrzymanej dotacji
Każdy projekt współfinasowany ze środków unijnych podlega kontroli
Sprawozdawczość to gwarancja rzetelnego prowadzenia unijnej inwestycji