Planowanie auditów wewnętrznych (E-book)

  • Ebook
16,99 zł

Planowanie auditu to coś więcej niż sporządzenie kilkustronicowego dokumentu określającego stopień spełnienia wymagań normy. Z lektury tej publikacji dowiesz się m.in., w jaki sposób realizować tę procedurę, planować i ustalać jej termin oraz poznasz przykładowy program auditu.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Audit często mylony jest z kontrolą. Tymczasem jest to zdecydowanie bardziej złożone zagadnienie, przynoszące też organizacji większe korzyści. Dobrze przeprowadzony audit pozwala zidentyfikować odchylenie występujące pomiędzy planami a stanem faktycznym. Lektura niniejszej publikacji pozwoli Ci m.in. określić: dane wyjściowe i wejściowe tej procedury, proces jej realizacji oraz ocenę skuteczności programu i auditorów.

Więcej informacji
Product Name Planowanie auditów wewnętrznych (E-book)
Symbol 1BG0037
ISBN 978-83-269-6332-2
Data wydania 9 cze 2017
Opis hasłowy Prawidłowo zaplanuj audit wewnętrzny!
Korzyści dla Ciebie

Dowiesz się: czym są dane wyjściowe i dane wejściowe, jak planować i ustalać terminy audytów, jak ustalać zakres audytów, jak dobierać auditorów .

Grupa docelowa Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością; Pełnomocnik ds. jakości; Dyrektor ds. jakości; Kierownik ds. jakości; Specjalista ds. jakości
Format A4
Liczba stron 13
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Mariusz Miętusiewicz
Autor Mirosław Lewandowski

Dowiesz się:

• Jakie są wytyczne Normy EN ISO 19011?
• Czego oczekujesz po programie auditów?
• Dane wyjściowe
• Dane wejściowe
• Jak realizować program auditu?
• Planowanie i ustalenie terminów auditów
• Ustalenie zakresów auditów
• Dobór auditorów
• Monitorowanie realizacji programu
• Przykładowy program auditów
• Nadzorowanie działań poauditowych
• Ocena skuteczności programu i ocena auditorów