Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. Zarządzanie bez ryzyka (E-book)

  • Ebook
29,87 zł

Wszystkie niezbędne zagadnienia, od przesłanek odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. do poszczególnych rodzajów odpowiedzialności – cywilnej, karnej, karnoskarbowej -  przedstawione są w zwięzłej formie i omówione przystępnym językiem. Wskazujemy skuteczne sposoby uniknięcia odpowiedzialności osobistej z tytułu pełnionej funkcji.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania
plik E-PUB do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

W publikacji wyjaśniamy, kiedy członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność majątkową, a kiedy karną. Podpowiadamy, w jaki sposób można się uwolnić od odpowiedzialności za swoje działania. Eksperci odpowiadają, co grozi za nieprzestrzeganie przepisów ksh, kc, czy kodeksu karnego skarbowego. Porady zawarte w publikacji pomogą uchronić się przed odpowiedzialnością karną za naruszenie prawa upadłościowego i naprawczego oraz ustawy o rachunkowości. Podpowiemy również, w jaki sposób ubiegać się o złagodzenie kary. Wskazujemy w jaki sposób sądy interpretują przepisy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu. Szczegółowo omówione są przypadki, z którymi członkowie zarządu mogą mieć do czynienia w czasie wypełniania swoich obowiązków. Z publikacji czytelnik dowie się, jakie są przesłanki osobistej odpowiedzialności członków zarządu za długi spółki i kiedy egzekucja przeciwko spółce jest bezskuteczna. Znajdzie w niej także wskazówki, w jaki sposób może uwolnić się od tej odpowiedzialności, a także praktyczne porady jak sobie radzić przypadku, gdy wda się w spór ze spółką i w jaki sposób można uniknąć odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce oraz osobie trzeciej.

Więcej informacji
Product Name Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. Zarządzanie bez ryzyka (E-book)
Symbol 3OQ0008
ISBN 978-83-269-2826-0
Data wydania 12 lut 2014
Opis hasłowy odpowiedzialność zarządu, członek zarządu spółki z o.o., zarząd spółki z o.o., spółka z o.o.
Korzyści dla Ciebie
  • dowiesz się za jakie zobowiązania spółki członek zarządu odpowiada całym swoim majątkiem;
  • przeczytasz o rodzajach odpowiedzialności, do której może zostać pociągnięty członek zarządu spółki z o.o.;
  • zdobędziesz wskazówki, w jaki sposób możesz uniknąć pociągnięcia do odpowiedzialności;
  • uzyskasz informacje, jak uchronić swój majątek przed odpowiedzialnością za długi spółki.
Grupa docelowa właściciele, prezesi, członkowie zarządu
Format A5
Liczba stron 64
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Weronika Wota
Autor praca zbiorowa

Wstęp

Rozdział I

Odpowiedzialność osobista członka zarządu wobec kontrahentów

Bezskuteczność egzekucji

Przesłanki wyłączające osobistą odpowiedzialność członka zarządu

Obrona przed odpowiedzialnością członka zarządu

Rozdział II

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu wobec osób trzecich

Właściwa reprezentacja spółki

Domniemania wynikające z wpisu do KRS osób uprawnionych do reprezentacji spółki

Naprawienie szkody

Uznanie czynności prawnej za nieważną

Reprezentacja spółki przez osoby nieuprawnione

Rozdział III

Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie przepisów Kodeksu karnego

Nierzetelne prowadzenie dokumentacji

Nadużycie zaufania

Przestępstwo niegospodarności

Wyłączenie karalności członka zarządu

Rozdział IV

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki

Przesłanki odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. za długi podatkowe

Zarzuty w postępowaniu podatkowym
Rozdział V

Odpowiedzialność karnoskarbowa członków zarządu

Zasady odpowiedzialności karnoskarbowej

Zapobieganie pociągnięciu do odpowiedzialności

Odpowiedzialność posiłkowa

Czynny żal i dobrowolne poddanie się odpowiedzialności