Obowiązki wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach (E-book)

 • Ebook
19,95 zł

Firmy, które wprowadzają na rynek opakowania i produkty w opakowaniach, muszą wywiązać się z wielu obowiązków. Nieco inne obowiązki będzie miał podmiot, który wprowadza puste opawkowania a nieco inne ten który wprowadza produkty w opakowaniach. W e-booku opisujemy jaka jest różnica między tymi podmiotami i szczegółówo omawiamy wszystkie wymagania jakiem muszą oni sprostać. 

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nakłada na przedsębiorców, którzy wprowadzają na rynek opakowania lub produkty w opakowaniach wiele obowiązków. Jednym z nich jest np. obowiązek uiszczania opłaty produtkowej. Kiedy taka opłata jest obligatoryjna? Jakie jeszcze obowiązki ciążą na firmach, które wprowadzają produkty w opakowaniach? Jaka jest różnica między wprowadzającym puste opakowania i wprowadzajacym produkty w opakowaniach oraz jakie kary grożą im za zaniedbanie obowiązków? Dowiesz się tego z e-booka! 

Więcej informacji
Product Name Obowiązki wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach (E-book)
Symbol 1BL0036
ISBN  978-83-269-5595-2
Data wydania 12 paź 2016
Opis hasłowy opakowania, odpady opakowaniowe, opłata produktowa, ustawa opakowaniowa, wprowadzanie produktów w opakowaniach, poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
Korzyści dla Ciebie

Dowiesz się:

 • jaka jest różnica między wprowadzającym puste opakowania a wprowadzającym produkty w opakowniach,
 • zyskasz pomoc w interepretacji trudnych przepisów,
 • bezbłędnie wyliczysz wyskość opłaty produktowej,
 • unikniesz kar ze strony organów ochrony środowiska,
 • prawidłowo poprowadzisz dokumnetację w swojej firmie.
Grupa docelowa specjalista ds. ochorny środowiska, specjalista ds. gospodarki odpadowej
Liczba stron 18
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Mariusz Miętusiewicz
Autor Bartłomiej Matysiak, Dorota Rosłoń, Rafał Kruk
 1. Jakie obowiązki stoją przed wprowadzającym puste opakowania 
 2. Zgłoszenie działalności polegającej na wprowadzaniu produktów w opakowaniach 
 3. O tym, kto jest wprowadzającym produkty w opakowaniach informuje logo firmy 
 4. Poziomy odzysku i recyklingu – główny obowiązek wprowadzającego produkty w opakowaniach 
 5. Jak udokumentować osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu opakowań str. 5
 6. Kiedy uiszczamy opłatę produktową 
 7. Kto jest zwolniony z obowiązku uiszczania opłaty produktowej 
 8. Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych 
 9. Jakie warunki powinna spełniać organizacja odzysku opakowań 
 10. Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających środki niebezpieczne w opakowaniach 
 11. Czy kaucja za opakowania jest obowiązkowa? 
 12. Ewidencje i sprawozdania 
 13. Wzór zawiadomienia o rozpoczęciu działalności polegającej na wprowadzaniu produktów w opakowaniach