Nowy obowiązkowy dokument: program wychowawczo-profilaktyczny. Poradnik dyrektora szkoły (E-book)

  • Ebook
39,90 zł

Publikacja zawiera wskazówki jak opracować i wdrożyć nowy obowiązkowy dokument: program wychowawczo-profilaktyczny. W książce znajdziesz  m.in. omówienie nowych przepisów oraz przykładowy program.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik E-PUB do pobrania
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

W publikacji „Nowy obowiązkowy dokument: program wychowawczo-profilaktyczny. Poradnik dyrektora szkoły” dyrektor znajdzie omówienie nowych przepisów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wskazówi jak je wdrożyć.
Jeden program wychowawczo-profilaktyczny zamiast dwóch oddzielnych to nowość dla dyrektora. Publikacja zawiera wskazówki jak krok po kroku przygotować nowy program, jakie przepisy i zapisy uwzględnić, jak wdrożyć nowe obowiązki by program spełnił swoją rolę. W poradniku dyrektor znajdzie również podpowiedzi jak przygotować się do nowych obowiązków przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego.

Więcej informacji
Nazwa produktu Nowy obowiązkowy dokument: program wychowawczo-profilaktyczny. Poradnik dyrektora szkoły (E-book)
Symbol 3OO0113
ISBN 978-83-269-6583-8
Data wydania 19 wrz 2017
Opis hasłowy program wychowawczo-profilaktyczny, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się:


• jakie są nowe regulacje prawne w zakresie wychowania i profilaktyki,
• jakie są kolejne etapy konstruowania nowego programu i jak je realizować,
• jak zorganizować prace rady pedagogicznej dotyczące nowego programu.


Ponadto w publikacji znajdziesz przykład nowego programu wychowawczo-profilaktycznego.

Grupa docelowa dyrektor szkoły, pedagog szkolny
Liczba stron 72
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Paulina Krzyżanowska
Autor Marzenna Czarnocka

Wstęp

Rozdział 1.

Uwarunkowania prawne zmian w zakresie wychowania i profilaktyki

Reforma oświaty a zadania szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki

1.1. Treści wychowawcze w podstawie programowej – wychowanie do wartości

1.1.1.       Cele kształcenia w postawie programowej

Rozdział 2.

Zasady tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego

2.1. Spójność ze szkolnym zestawem programów nauczania

2.2. Etapy konstruowania programu profilaktyczno wychowawczego

2.3. Wspomaganie nauczycieli w realizacji programu

2.4. 10 etapów prac nad tworzeniem programu

Rozdział 3.

Struktura programu wychowawczo-profilaktycznego

Rozdział 4.

Analiza zasobów i możliwości szkoły pod kątem realizacji przyjętych w programie celów i zadań

4.1. Współpraca szkoły z instytucjami

Rozdział 5.

Organizacja pracy rady pedagogicznej w związku z opracowaniem i realizacją programu

5.1. Analiza roli i zadań nauczycieli

5.2. Rozpoznanie potrzeb kadry pedagogicznej

5.3. Powołanie zespołu/zespołów zadaniowych

 

Rozdział 6.

Przykładowy program wychowawczo-profilaktyczny

Podstawa prawna