Kto odpowiada za zaległości przedsiębiorcy wobec ZUS (E-book)

  • Ebook
31,40 zł
Za niedochowanie terminu przedsiębiorca musi zapłacić odsetki. Dodatkowo może być ukarany grzywną w wysokości do 5 tys. zł. Jeszcze bardziej dotkliwa jest opłata w wysokości do 100% należnych składek. Stosuje się ją w przypadku, gdy ktoś uporczywie zwleka z zapłatą.
Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Za powstałe zadłużenie z tytułu nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ponosi odpowiedzialność płatnik składek. Jednak w pewnych okolicznościach, a zwłaszcza w przypadku, gdy niemożliwe jest wyegzekwowanie tych należności od płatnika składek, przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dopuszczają pociągnięcie do odpowiedzialności osób trzecich. Za zobowiązania z tytułu składek osoby trzecie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności na podstawie decyzji ZUS.
Więcej informacji
Product Name Kto odpowiada za zaległości przedsiębiorcy wobec ZUS (E-book)
Symbol 1BC0089
ISBN 978-83-269-4365-2
Data wydania 27 paź 2015
Opis hasłowy zadłużenie w ZUS, zaległości składkowe, odpowiedzialnośc płatnika, odpowiedzialność osób trzecich
Korzyści dla Ciebie
  • Dowiesz się, jak zgodnie z Ordynacją podatkową kształtuje się odpowiedzialność za długi składkowe płatnika pozostającego w związku małżeńskim;
  • Przeczytasz, kiedy egzekucja zobowiązania wynikającego z decyzji może być wszczęta wobec osoby trzeciej.
Grupa docelowa kadrowa, księgowa, specjalista ds. płac
Liczba stron 7
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Marlena Prószyńska
Autor Praca zbiorowa