Kształcenie uczniów powracających z zagranicy oraz cudzoziemców (E-book)

  • Ebook
15,99 zł

Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi przyjmowania uczniów powracających z zagranicy i cudzoziemców do szkół. Są oni co do zasady przyjmowani do szkół jak dotąd z uwzględnieniem naboru do nowo tworzonych szkół, z uwzględnieniem terminów postępowania rekrutacyjnego na kolejne lata szkolne. Przedstawiamy szczegółowe regulacje oraz kryteria naboru.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Niemal w każdej szkole uczą się dziś uczniowie przybywający z zagranicy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, często też dzieci i młodzież niebędące obywatelami polskimi. Kształcenie takiego ucznia wymaga odpowiedniego przygotowania, a niekiedy zmian organizacyjnych już na etapie planowanego przyjęcia do szkoły. Jest to jeszcze bardziej skomplikowane w sytuacji, gdy np. uczeń nie posługuje się językiem polskim lub odmienny system edukacji w jego państwie nie koreluje z okresem nauki lub zakresem treści programowych realizowanych w polskiej szkole. Przedstawiamy ogólne zasady przyjmowania cudzoziemców do szkół oraz kryteria, na podstawie których dyrektor kwalifikuje ucznia do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr.

Więcej informacji
Nazwa produktu Kształcenie uczniów powracających z zagranicy oraz cudzoziemców (E-book)
Symbol 1BA0076
ISBN 978-83-269-6151-9
Data wydania 22 mar 2017
Opis hasłowy rekrutacja do szkoły, klasyfikacja ucznia, cudzoziemcy, uczeń powracający z zagranicy, dokumentacja nauczania
Korzyści dla Ciebie

Korzyści dla Ciebie:

będziesz wiedział,jakie prawa mają uczniowie i jakie są Twoje obowiązki w stosunku do cudzoziemców i uczniów powracających z zagranicy, jak właściwie rekrutować tych uczniów i klasyfikować do poszczególnych klas i na odpowiedni semestr nauki, jaka dokumentacja jest wymagana od ucznia-cudzoziemca.

Grupa docelowa dyrektor szkoły, dyrektor zespołu szkół
Liczba stron 22
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Paulina Krzyżanowska
Autor Marzenna Czarnocka