Księgowo-podatkowe skutki podwyższenia kapitału w spółkach kapitałowych (E-book)

  • Ebook
25,20 zł

Kapitał zakładowy spółki z o.o. może być podwyższony zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych tzn. może nastąpić na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki lub poprzez zmianę tej umowy, w drodze podwyższenia wartości nominalnej udziałów istniejących albo ustanowienia nowych.
E-book dotyczy przede wszystkim skutków księgowych takiej operacji, ale także aspektów podatkowych, m.in. wynikających z orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Podwyższenie dokonywane na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki jest prostsze i nie wymaga formy aktu notarialnego. Jeśli umowa spółki nie zawiera postanowienia umożliwiającego nienotarialne podwyższenie kapitału bądź też środki na ten cel mają pochodzić z zysku spółki, to podwyższenie może nastąpić tylko poprzez zmianę umowy spółki. To samo dotyczy sytuacji, gdy w ramach podwyższenia do spółki mają być wnoszone aporty.
W e-booku omawiamy m.in.:

  • zasady prawne oraz księgowo-podatkowe skutki podniesienia kapitału zakładowego spółki z o.o.,
  • jak prawidłowo ująć podwyższenie kapitału w księgach rachunkowych.
Więcej informacji
Product Name Księgowo-podatkowe skutki podwyższenia kapitału w spółkach kapitałowych (E-book)
Symbol 1TC0003
ISBN 978-83-269-6264-6
Data wydania 4 kwi 2017
Opis hasłowy spółka z o.o., kapitał zakładowy, podwyższenie kapitału, wspólnicy
Korzyści dla Ciebie

Z tej publikacji dowiesz się m.in.:

  • jakie są sposoby na podwyższenie kapitału zakładowego,
  • jakich obowiązków formalno-prawnych w związku z podwyższeniem należy dopełnić oraz jakie są alternatywy dla podwyższenia kapitału,
  • jakie są konsekwencje podatkowe w zakresie PCC i VAT związane z podwyższeniem kapitału • Jak ujmować zmiany w zakresie kapitału zapasowego.
Grupa docelowa księgowi, główni księgowi, biura rachunkowe
Liczba stron 24
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Renata Grochowska-Siudaj
Autor dr Katarzyna Trzpioła

Operacje związane z podwyższaniem kapitału

Podwyższenie poprzez wydanie nowych udziałów

Podwyższenie ze środków spółki

Aspekt podatkowy podwyższenia

Ciekawa interpretacja

Obowiązki wobec wspólników

Podwyższenie a VAT

Ciekawa interpretacja Kapitał (fundusz) zapasowy

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Ujęcie dopłat

Podatkowy aspekt dopłat do kapitału

Ujęcie w księgach wnoszącego udziałowca

Ujęcie dopłat podlegających zwrotowi jako inwestycji

Odpisy z tytułu utraty wartości