Kryteria oceny ofert w zamówieniach dla inwestycji budowlanej (E-book)

  • Ebook
21,33 zł

Czy cena może być jedynym kryterium oceny w postępowaniach na roboty budowlane? Czy musi być kryterium dominującym? Jak w opisie przedmiotu zamówienia ujmować inne wymogi, na których zależy zamawiającym? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdują się w e-poradniku!

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Kryteria oceny ofert to mechanizmy pozwalające na wyłonienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty najkorzystniejszej. Ocena ofert pod względem ustalonych kryteriów decyduje więc o wyborze wykonawcy najlepszego pod względem potrzeb zamawiającego.

Zgodnie z przepisami kryterium oceny oferty można dokonywać w oparciu o cenę oraz inne tzw. pozacenowe, istotne dla zamawiającego kryteria. Czy w związku z tym w zamówieniach na roboty budowlane można sięgnąć jedynie po kryterium cenowe?

Odpowiedź na to pytanie oraz omówienie innych kwestii związanych z oceną ofert w postępowaniach na roboty budowlane znajduje się w e-poradniku! 

Więcej informacji
Product Name Kryteria oceny ofert w zamówieniach dla inwestycji budowlanej (E-book)
Symbol 1BX0068
ISBN 978-83-269-7433-5
Data wydania 11 cze 2018
Opis hasłowy zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych, kryteria oceny ofert, zamówienia publiczne na roboty budowlane, standardy jakości roboty budowlane
Korzyści dla Ciebie

Poradnik pomoże czytelnikowi m.in.:
- efektywnie ustalać cenowe i pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniach na roboty budowlane
- tworzyć dokumentację w postępowaniach na roboty budowlane
- sprawnie przeprowadzić etap oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

Grupa docelowa menedżer ds. zamówień publicznych, urzędnicy, specjaliści ds. zamówień publicznych
Liczba stron 26
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Duluk
Autor Agata Smerd