Koszty podatkowe w pytaniach i odpowiedziach (E-book)

  • Ebook
29,90 zł

Z publikacji dowiesz się: czy wynagrodzenie udziałowców spółki jest kosztem podatkowym. Przeczytasz także m.in. o tym, czy wydatki na szkolenia pracowników mogą być kosztem podatkowym, a także czy nakłady na niezrealizowaną produkcję mogą być kosztem spółki.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Firmy mogą zaliczać do kosztów podatkowych ponoszone wydatki, jeśli tylko są związane z przychodami bądź źródłem, z którego są uzyskiwane. Muszą też być 
prawidłowo udokumentowane i nie mogą znajdować się w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów. Wydatki na kalendarze,bony towarowe można zaliczyć do kosztów podatkowych. Są jednak takie wydatki, których nie można zaliczyć do kosztów. Sprawdź, jakich wydatków organy podatkowe nie uznają za koszty podatkowe. 
Więcej informacji
Nazwa produktu Koszty podatkowe w pytaniach i odpowiedziach (E-book)
Symbol 1BY0036
ISBN 978-83-269-4421-5
Data wydania 22 sty 2016
Opis hasłowy koszty uzyskania przychodów, reprezentacja, środki trwałe, wydatki, wynagrodzenia, sfinansowanie pracownikom szkolenia
Korzyści dla Ciebie

Będziesz wiedział jakie wydatki możesz bez obaw zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Grupa docelowa księgowa
Format A4
Liczba stron 56
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Norbert Pawlikowski
Autor Praca zbiorowa
1. Koszt noclegu prezesa w hotelu może być kosztem uzyskania przychodu 
2. Kiedy nastąpi uprawdopodobnienie nieściągalności? 
3. Czy wydatki poniesione na zmianę aktu notarialnego są kosztem
podatkowymi? 
4. Jak wyliczyć wskaźnik do rozliczenia kosztów z działalności
opodatkowanej CIT?
5. Przeliczanie rozchodu z rachunku walutowego 
6. Faktury wystawionej przez notariusza na współwłaściciela firmy nie można
zaliczyć do kosztów 
7. Wydatki na podróż służbową członka rady nadzorczej są wyłączone
z kosztów 
8. Umorzone należności nie są kosztem 
9. Wydatki na nabycie udziałów własnych w celu umorzenia nie są kosztem
podatkowym 
10. Wynagrodzenie udziałowców spółki jest kosztem podatkowym 
11. Utracone zaliczki nie są kosztem podatkowym 
12. Likwidacja środków trwałych w celu wytworzenia nowego 
13. Wydatki na szkolenia pracowników mogą być kosztem podatkowym 
14. Nakłady na niezrealizowaną produkcję mogą być kosztem spółki 
15. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów niezapłaconych faktur 
16. Sumy wydane na organizację imprezy firmowej można zaliczyć do kosztów
podatkowych 
17. Upominki dla kontrahentów to reprezentacja 
18. Spotkanie w restauracji z partnerami biznesowymi to firmowy koszt 
19. Faktura za usunięcie odpadów jest kosztem firmy
20. Rozliczenie faktury VAT-RR 
21. Podatnik może zaliczyć wierzytelność do kup, jeżeli jej nieściągalność
udokumentował 
22. Czy sfinansowanie pracownikowi wycieczki będzie kosztem firmy 
23. Czy strata może być kosztem podatkowym 
24. Kiedy można zaliczyć składkę na ubezpieczenie w całości do kup 
25. Czy koszt wydania opinii przez Sanepid można zaliczyć do kosztów
podatkowych 
26. Ubrania z logo firmy dla podwykonawców a kup
27. Import usług a podatek VAT w kosztach podatkowych 
28. Dla określenia limitu kosztów podatnik powinien wykorzystywać wartość
samochodu z aktualnej umowy ubezpieczenia 
4
Koszty podatkowe w pytaniach i odpowiedziach
29. Wydatki na zorganizowanie jednodniowej akcji społecznej będą
reprezentacją 
30. Do jakiego roku ująć w koszty podatkowe premię wypłaconą za 2014 rok? 
31. Wydanie gazetki przez spółkę medyczną – reklama czy reprezentacja? 
32. Dniem poniesienia kosztu jest dzień nabycia praw do emisji 
33. Sklep z antykami powinien dokumentować zakupy umową 
34. Używanie auta poniżej roku uprawnia do jednorazowego kosztu 
35. Fakturę ujmuje się w kosztach podatkowych w dacie wystawienia 
36. Wydatki związane z utrzymaniem ogrodu przy szkole językowej można
zaliczyć do kosztów 
37. Wydatki na zakup ekspresu do kawy przedsiębiorca zaliczy do kosztów
podatkowych 
38. Wydatki na podnoszenie kwalifikacji pracowników stanowią
koszt podatnika 
39. Tylko wydatki poniesione na osobę, która ma zostać pracownikiem
można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 
40. Zakup okularów przez prezesa firmy może być kłopotliwy 
41. Kiedy nie należą się koszty uzyskania przychodu wynikające z amortyzacji
mieszkania?
42. Podatek naliczony VAT, który nie podlega odliczeniu będzie stanowił koszt
uzyskania przychodu 
43. Tylko wartość wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za wykonanie projektu
można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 
44. Zleceniodawca może zaliczyć wydatki na nabycie sprzętu bhp i ubrań
roboczych z logo firmy do kosztów podatkowych 
45. Wartość bonu płatniczego jest kosztem podatkowym 
46. Pracownik może uwzględnić podwyższone koszty w zeznaniu rocznym 
47. Fakt zaliczenia VAT naliczonego do kosztów uzyskania przychodów zależy
od okoliczności faktycznych 
48. Właściciel firmy zalicza w koszty podatkowe ,,swoje” diety z tytułu podróży
służbowych 
49. Czy można zastosować 50% koszty autorskie do rozliczonych
już umów zleceń? 
50. Wartość pracy żony nie stanowi kosztu w firmie męża 
51. Zakup leków do firmy można zaliczyć do kosztów podatkowych 
52. Wydatki na zakupy artykułów spożywczych na spotkania z kontrahentami
mogą stanowić koszty podatkowe