Klasyfikacja budżetowa w praktyce (E-book)

  • Ebook
50,37 zł

Od 1 stycznia i 1 marca 2017 r. weszły w życie istotne zmiany dla jednostek sektora finansów publicznych w rozporządzeniu ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany te wprowadziły nowe elementy do klasyfikacji budżetowej, zmieniły brzmienia nazw działów, rozdziałów, paragrafów i objaśnienia. W niniejszej publikacji przedstawiamy te zmiany oraz zmiany, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 r. Publikacja zawiera również 40 rozwiązań problemów z przypisaniem wydatków do prawidłowego paragrafu.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania
plik E-PUB do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z poźn. zm.; dalej: rozporządzenie) od momentu wejścia wżycie do końca 2016 roku było zmieniane szesnastokrotnie.

Od 1 stycznia i 1 marca 2017 r. weszły w życie istotne zmiany dla jednostek sektora finansów publicznych w rozporządzeniu wprowadzone przez:

  • rozporządzenie z 25 lipca 2016 r. ministra finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1121);
  • rozporządzenie z 15 września 2016 r. ministra finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1504);
  • rozporządzenie z 22 grudnia 2016 r. ministra rozwoju i finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2294); 
  • rozporządzenie z 14 marca 2017 r. ministra rozwoju i finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 580).

Zmiany te wprowadziły nowe elementy do klasyfikacji budżetowej, zmieniły brzmienia nazw działów, rozdziałów, paragrafów i objaśnienia.
W niniejszej publikacji przedstawiamy zmiany w rozporządzeniu, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r., 1 marca 2017 r. jak również zmiany, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 r. Książka zawiera również 40 praktycznych odpowiedzi z zakresu klasyfikacji budżetowej.

Więcej informacji
Product Name Klasyfikacja budżetowa w praktyce (E-book)
Symbol 3OJ0055
ISBN 978-83-269-6236-3
Data wydania 12 maj 2017
Opis hasłowy klasyfikacja budżetowa, podziałki klasyfikacji budżetowej
Korzyści dla Ciebie

Korzyści dla Ciebie: 

  • wyjaśnienia dotyczące poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem najnowszych zmian w tym zakresie,
  • wskazanie różnic między starą i nową klasyfikacją budżetową,
  • porady, jak księgować konkretne dochody i wydatki jednostek sektora finansów publicznych, 
  • 40 odpowiedzi na problemy z klasyfikacją wydatków.
Grupa docelowa sektor publiczny
Liczba stron 68
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor Jarosław Jurga
Wprowadzenie
Rozdział I. Klasyfikacja budżetowa 
1.1. Ogólne zasady stosowania klasyfikacji budżetowej
1.2. Zmiany w klasyfikacji budżetowej w 2017 roku
1.2.1. Zmiany w układzie działów obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. 
1.2.2. Zmiany w układzie rozdziałów obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.
1.2.3. Zmiany w układzie rozdziałów obowiązujące od 1 marca 2017 r. oraz 1 stycznia 2018 r. 
1.2.4. Zmiany w układzie paragrafów obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.
1.2.5. Zmiany w układzie paragrafów obowiązujące od 1 marca 2017 r.
1.3. Klasyfikacja budżetowa faktur wielopozycyjnych 
Rozdział II. Klasyfikacja budżetowa w pytaniach i odpowiedziach 
2.1. Klasyfikacja wydatków związanych z zakupem materiałów i energii 
2.1.1. Zakup i dostawa dwóch stanowisk promocyjnych
2.1.2. Umowa na usługi telekomunikacyjne
2.1.3. Wymiana systemu operacyjnego lub zakup systemu operacyjnego
2.1.4. Zakup produktów spożywczych
2.1.5. Zakup kawy, herbaty i ciastek wystawionych w sekretariacie na bieżące potrzeby
2.1.6. Zakup aparatów do mierzenia ciśnienia i łóżek rehabilitacyjnych
2.1.7. Zakup wyposażenia apteczek i środków dezynfekcyjnych do kuchni
2.1.8. Zakup i aplikacja szczepionek dla pracowników
2.1.9. Zakup zabawek dla dzieci w żłobku
2.1.10. Wydatek na dystrybucję energii
2.2. Klasyfikacja wydatków związanych z zakupem usług obcych
2.2.1. Rachunek za naprawę samochodu 
2.2.2. Zakup sprężarki o wartości powyżej 3.500 zł
2.2.3. Usługa serwisowa kserokopiarki
2.2.4. Faktura za sprawdzenie i legalizację ciepłomierza w węźle cieplnym z kilkoma pozycjami
2.2.5. Montaż rolet zewnętrznych
2.2.6. Naprawa systemu przeciwpożarowego
2.2.7. Rachunek za ksero szerokoformatowe
2.2.8. Zakup programu antywirusowego
2.2.9. Wydatki z tytułu korzystania z serwera oraz aktualizacji strony internetowej
2.2.10. Rachunek za studia podyplomowe strażaka
2.2.11. Faktura za energię elektryczną i cieplną, wodę oraz wywóz nieczystości
2.2.12. Opłata ewidencyjna na fakturze za przegląd techniczny samochodu
2.2.13. Faktura za Internet
2.2.14. Rachunek – opłata za kartę SIM
2.2.15. Wydatek na wstępne oszacowanie prac remontowych
2.2.16. Wydatki z tytułu eksploatacji podstawowej lokalu, centralnego ogrzewania i ciepłej wody
2.3. Klasyfikacja wydatków związanych z podatkami i opłatami
2.3.1. Zapłata na rzecz sanepidu 
2.4. Klasyfikacja wydatków związanych z ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami
2.4.1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
2.4.2. Zakup okularów dla pracownika do pracy przy komputerze
2.4.3. Koszt zakupu wody mineralnej dla strażaków
2.4.4. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2.5. Klasyfikacja wydatków związanych z pozostałymi kosztami rodzajowymi
2.5.1. Podróże służbowe krajowe
2.5.2. Opłata za udział w konkursie
2.5.3. Badanie techniczne budynków
2.5.4. Pokwitowanie wpłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z opłatami ewidencyjnymi
2.5.5. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
2.5.6. Koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu i zastępstwa prawnego
2.5.7. Koszty nagród konkursowych
2.5.8. Opłata za dozór techniczny
2.5.9. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wykaz aktów prawnych