Kasy fiskalne 2017. Nowe przepisy w praktyce (E-book)

  • Ebook
59,00 zł

Wraz z początkiem tego roku weszło w życie rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W 2017 roku pojawiło się jednak kilka zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego rozporządzenia, o czym przeczytają Państwo w tej publikacji. Już dziś warto też sprawdzić, jakie zmiany w zakresie kas fiskalnych czekają podatników w 2018 roku.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik E-PUB do pobrania
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Publikacja zawiera praktyczne wyjaśnienie nowych przepisów w zakresie kas fiskalnych. Eksperci na podstawie przykładów z życia wziętych wskazują na prawidłowość stosowania nowych przepisów. Czytelnik będzie też wiedział, jakie nowości czekają go od 2018 roku.

Więcej informacji
Nazwa produktu Kasy fiskalne 2017. Nowe przepisy w praktyce (E-book)
Symbol 3OM0125
ISBN 978-83-269-6107-6
Data wydania 11 maj 2017
Opis hasłowy kasa fiskalna, kasa rejestrująca, ewidencja sprzedaży, ulga na kasę, zwolnienie z obowiązku ewidencji
Korzyści dla Ciebie

Korzystając z publikacji poznasz najważniejsze zmiany w zakresie kas fiskalnych w 2017 roku. Dowiesz się:

  • kto nie musi mieć kasy fiskalnej w 2017 roku,
  • czy przy usługach najmu krótkoterminowego samochodów potrzebna jest kasa rejestrująca,
  • czy przy najmie prywatnym trzeba instalować kasę
  • kiedy trzeba zwrócić ulgę na kasę.

Będziesz mieć pod ręką aktualne przepisy dotyczące zwolnień z obowiązków stosowania kas rejestrujących. Znajdziesz ponadto komentarze ekspertów do orzeczeń i interpretacji w zakresie kas fiskalnych.

Grupa docelowa księgowe, podatnicy
Liczba stron 140
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor praca zbiorowa
Kasy fiskalne 2017: Poznaj 4 ważne zmiany 
1. Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmującego usługi
wykonywane osobiście przez osoby niewidome 
2. Zwolnienie podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania obejmujące jednostki samorządu terytorialnego z tytułu niektórych czynności dokonywanych przez ich jednostki organizacyjne 
3. Likwidacja dwumiesięcznego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania dotyczącego podatników, którzy rozpoczynają
świadczenie niektórych usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania 
4. Wyłączenie bezwzględnego obowiązku ewidencjonowania niektórych usług świadczonych na odległość 
Nowe wymogi dla kas fiskalnych od 2018 roku
Porady ekspertów 
Kto nie musi mieć kasy fiskalnej w 2017 roku
Sprzedaż auta powyżej 20.000 zł a kasa fiskalna 
Jakie zmiany w kasach fiskalnych od 2017 roku 
Raport z kas fiskalnych na potrzeby JPK 
Usługi najmu krótkoterminowego samochodów. Sprawdź, co z kasami rejestrującymi 
Rozpoczęcie świadczenia usług fizjoterapeutycznych przez podatnika
uzyskującego przychody z najmu. Co z kasą rejestrującą 
Sprawdź, czy przy najmie prywatnym trzeba instalować kasę 
Czy zawsze trzeba wysyłać oryginalny paragon z drukarki fiskalnej 
Zobacz, czy w 2017 roku szkoły językowe muszą mieć kasy rejestrujące
Usługi dietetyczne z kasą po przekroczeniu obrotów 
Raporty z kas fiskalnych trzeba raportować zbiorczo 
Jak ewidencjonować sprzedaż obiadów w szkole po centralizacji
Księgowanie ulgi na zakup kasy fiskalnej 
Księgowanie zakupu i sprzedaży towarów – jak ujmować w księgach
rachunkowych sprzedaż dokonywaną za pomocą kasy fiskalnej 
Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej 
Zwolnienia od obowiązku ewidencyjnego na kasie fiskalnej
Przy sprzedaży wysyłkowej kasa nie jest wymagana
Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób prawnych przy zastosowaniu kasy fiskalnej
Sprzedaż samochodu może być zwolniona z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej
Podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych
powinni mieć kasę fiskalną
Kopie raportów fiskalnych trzeba przechowywać przez pięć lat
Czy wynajem nieruchomości przez małżonków podlega VAT 
Gdy brak sprzedaży, raportu nie trzeba drukować
Ewidencjonowanie sprzedaży towarów prowadzonej w imieniu innego podmiotu
Jedna przenośna kasa dla lekarza wystarczy 
Kasy mogą być przemieszczane między poszczególnymi autobusami 
Jednorazowa sprzedaż dla osoby fizycznej. Czy potrzebna jest kasa fiskalna
Obowiązek stosowania kasy rejestrującej nie zależy od liczby kontrahentów
Wynajem mieszkań. Co z kasami rejestrującymi w 2017 roku 
Działalność gospodarcza polegająca na wynajmie mieszkań a kasy rejestrujące
Ulga na zakup kasy rejestrującej wynosi 90% ceny zakupu 
Ewidencjonowanie za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży
biletów wstępu na basen 
Usługi finansowe są zwolnione z obowiązku ewidencji na kasie
Przy obrocie poniżej 20.000 zł nie ma obowiązku posiadania kasy
Przy niewielkich obrotach nie ma obowiązku instalowania
kasy fiskalnej 
Usługi edukacyjnej dla osoby fizycznej nie ewidencjonujemy na kasie 
Czy naprawa klimatyzacji w samochodach wymaga ewidencji na kasie 
Nawet jednorazowa usługa prawnicza świadczona nieodpłatnie wymaga instalacji kasy 
Zobacz, jakie konsekwencje grożą za naruszenie obowiązku
rozpoczęcia stosowania kasy rejestrującej 
Sprzedaż udokumentowana paragonem imiennym. Jaki limit zwolnienia z obowiązku stosowania kasy 
W jakich przypadkach konieczna jest korekta sprzedaży zewidencjonowanej za pomocą kasy rejestrującej
Kasa rejestrująca przy działalności gastronomicznej na festynach
dopiero po przekroczeniu limitu obrotów 
Rozszerzenie działalności o działalność nieobjętą zwolnieniem
przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania na kasie
Czy kancelaria prawna musi mieć kasę rejestrującą
Niektórzy podatnicy nadal są zwolnieni z obowiązku
instalowania kas fiskalnych 
Zaliczki trzeba udokumentować paragonami
Obowiązek instalacji kasy fiskalnej – od kiedy
Jakie są limity niezbędne do instalacji kasy fiskalnej 
Kasa fiskalna w biurze tłumaczeń 
Za brak kasy fiskalnej grozi kara 
Kiedy powstaje obowiązek instalacji kasy fiskalnej w komisie 
Termin zainstalowania kasy przy utracie zwolnienia przedmiotowego
Sprzedaż mieszkań a obowiązek zainstalowania kasy
Po wznowieniu działalności kasa jest konieczna
Jaki jest moment ewidencjonowania usług na kasie fiskalnej
Czy można zrezygnować z ewidencjonowania sprzedaży
za pomocą kasy fiskalnej
Można ubiegać się o zwrot wydatków za zakup kasy fiskalnej
Kasa fiskalna do ewidencji przedpłaty i sprzedaży domów
Sprzedaż płyty CD firmie nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej 
Sprzedaż wyposażenia osobie fizycznej nieprowadzącej
działalności
Kto, prowadząc gabinet, może być zwolniony z obowiązku
posiadania kasy fiskalnej 
Wydatki na fiskalizację kasy zwiększą jej wartość początkową 
Czy możliwa jest sprzedaż laptopów lub telefonów spółki
własnym pracownikom z pominięciem kasy fiskalnej 
Działalność prowadzona w kilku miejscach a ewidencja sprzedaży
Orzeczenia i interpretacje 
Sprzedaż biletów przez Internet wymaga ewidencji
na kasie rejestrującej
W niektórych sytuacjach przedsiębiorca musi zwrócić ulgę
na zakup kasy
Zwolnienie z obowiązku ewidencji na kasie
tylko po spełnieniu warunków 
Prywatne przejazdy pracowników służbowymi autami
wymagają rejestracji na kasie
Kiedy trzeba zwrócić ulgę na zakup kasy
Ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje dopiero
po pierwszej sprzedaży 
Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 16 grudnia 2016 r.
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji
przy zastosowaniu kas rejestrujących
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2177)