Informator księgowego 2017 (E-book)

  • Ebook
49,00 zł

Najważniejsze wskaźniki i stawki z zakresu rachunkowosci, podatków i ZUS aktualne na 1 stycznia 2017 r., potrzebne w pracy współczesnej księgowej. 

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik E-PUB do pobrania
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Publikacja „Informator księgowego 2017” to ponad 80 stron tabel, zestawień, wskaźników, które są prawdziwym dobrodziejstwem dla każdej księgowej. W tej publikacji zebraliśmy wszystkie najważniejsze wskaźniki i stawki potrzebne w pracy nawet najbardziej wymagającej  księgowej. Zostały one przedstawione w wygodnej formie, ułatwiającej ich znalezienie i zastosowanie.

Więcej informacji
Nazwa produktu Informator księgowego 2017 (E-book)
Symbol 3OM0117
ISBN 978-83-269-5939-4
Data wydania 6 maj 2017
Opis hasłowy wskaźniki, stawki, wskaźniki podatkowe, wskaźniki księgowe, wskaźniki ZUS
Korzyści dla Ciebie

Dzięki książce:

  • szybko sprawdzisz wskaźniki i stawki,
  • unikniesz błędów i nie zapomnisz o niczym istotnym,
  • oszczędzisz sobie obliczeń lub przeszukiwania Internetu w którym coraz ciężej znaleźć prawidłowe wskaźniki
Grupa docelowa księgowe samodzielne i w firmach
Liczba stron 92
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Katarzyna Bednarska
Autor praca zbiorowa
Spis treści
I. Podatki 
Kalendarz podatnika 
Kalendarz płatnika 
Kalendarz podatnika VAT
Jednorazowy odpis amortyzacyjny 
Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe 
Koszty uzyskania przychodu 
Kwota zmniejszająca podatek 
Limit obrotów dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju 
Limit wpłat na IKE i IKZE
Limit zwolnienia nieodpłatnych świadczeń z podatku dochodowego 
Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu 
Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od podatku 
Maksymalna wysokość kary porządkowej 
Mały podatnik w podatku dochodowym 
Mały podatnik w VAT 
Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 
Opłata za wydanie interpretacji podatkowej 
Podatek od spadków i darowizn 
Podatek od spadków i darowizn - grupy podatkowe 
Podatek od spadków i darowizn - kwoty wolne w podatku 
Podmioty nie korzystające ze zwolnienia podmiotowego z VAT 
Prezent o małej wartości dla celów VAT 
Rozliczenie straty podatkowej 
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 
Ryczałt od przychodów z najmu i dzierżawy 
Ryczałt opłacany kwartalnie 
Skala podatku dochodowego 
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
Stawki karty podatkowej 
Stawki opłat lokalnych 
Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych 
Stawki podatku od nieruchomości 
Stawki podatku od środków transportowych 
Ulga internetowa 
Ulga na dzieci 
Ulga na zakup kasy fiskalnej 
Ulga z tytułu nabycia nowych technologii 
Wartości progów statystycznych dla INTRASTAT 
Wartość WNT uprawniająca do wyłączenia od VAT 
Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych 
Zryczałtowane koszty uzyskania przychodu 
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej
II. Rachunkowość
Badanie sprawozdań finansowych  
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych  
Jednostki dominujące, które mogą zrezygnować ze skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego  
Uproszczone sprawozdanie finansowe  
III. Odsetki 
Odsetki od zaległości podatkowych (w stosunku rocznym) 
Obniżone odsetki od zaległości podatkowych 
Odsetki ustawowe (w stosunku rocznym) 
Opłata prolongacyjna 
IV. Samochód w firmie
Samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych 
Stawki za kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych 
Maksymalny limit kilometrów na jazdy lokalne pojazdem prywatnym używanym do celów służbowych  
Maksymalne stawki opłat za przejazd 1 km autostrady 
Opłata ewidencyjna 
Stawki opłaty paliwowej
V. Składki ZUS
Zgłoszenie do ubezpieczeń i wyrejestrowanie z nich 
Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne 
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 
Składki na FGŚP i FP 
Składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających
składki na zasadach ogólnych 
Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców
Składki na ZUS dla nowych firm 
Składki pracowników młodocianych 
Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
Odsetki należne z tytułu nie przekazanych w terminie składek do OFE 
Wpłaty na indywidualne konto emerytalne 
Obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu
zdrowotnemu 
Składki na urlopie wychowawczym w 2017 r. 
Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku
VI. Kary za błędy w rozliczeniach 
Granica między wykroczeniem a przestępstwem 
Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy
mandatem 
Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem 
Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd nakazem 
Stawka dzienna 
Grzywna za przestępstwo skarbowe