Faktoring w praktyce (E-book)

  • Ebook
62,23 zł

Faktoring może być alternatywą lub uzupełnieniem kredytu obrotowego. W książce wyjaśniamy, co to dokładnie za usługa oraz kto i na jakich zasadach może z niej korzystać. Przedstawiamy plusy i niebezpieczeństwa związane z tym narzędziem finansowym.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik E-PUB do pobrania
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Faktoring może być zastosowany zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym. Do najważniejszych jego zalet należą: możliwość szybkiej zamiany posiadanych należności na środki pieniężne, systematyczny dopływ kapitału obrotowego oraz możliwość terminowego regulowania zobowiązań własnych. Aby jednak firma czerpała korzyści z tego narzędzia finansowego, należy sobie zdawać sprawę z tego, jakie pułapki czyhają w umowach oraz jak w tym zakresie wygląda prawo.

Więcej informacji
Product Name Faktoring w praktyce (E-book)
Symbol 3OQ0014
ISBN 978-83-269-2832-1
Data wydania 7 maj 2014
Opis hasłowy faktoring
Korzyści dla Ciebie

- Poznasz różne rodzaje faktoringu, ich zalety i wady;
- Dowiesz się, która forma może być dla Twojej firmy najbardziej opłacalna;
- Będziesz wiedział, na co zwrócić uwagę w umowie oraz jakie rozwiązania podatkowe w tym zakresie mogą być dla Ciebie najkorzystniejsze.

Grupa docelowa przedsiębiorcy, właściciele, prezesi, księgowi
Format A4
Liczba stron 120
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Weronika Wota
Autor Zbigniew Biskupski

Rozdział I

Faktoring – na czym polega usługa finansowa i komu jest dedykowana

I. Usługa faktoringowa

1. Czynności podstawowe

2. Czynności dodatkowe

II. Faktoring w polskim prawie

1. Skutki umowy faktoringu

2. Cesja wierzytelności

3. Usługa dla handlujących towarami i usługami

III. Cena usługi

IV. Korzyści wynikające z faktoringu – przykłady

1. Faktoring ratuje przed utratą płynności

2. Faktoring sposobem na sfinansowanie start-upu z branży IT

3. Wykup wierzytelności zakładu opieki zdrowotnej

4. Restrukturyzacja firmy, podwykonawcy z branży budowlanej

5. Restrukturyzacja firmy świadczącej usługi gastronomiczne

Rozdział II

Faktoring czy kredyt, czyli zalety i wady

I. Zalety faktoringu

II. Minusy faktoringu

III. Koszty

IV. Faktoring czy kredyt

Rozdział III

Faktoring ma wiele twarzy – rzecz o typach usługi
I. Faktoring pełny

II. Faktoring niepełny

III. Faktoring mieszany

IV. Faktoring mix

V. Faktoring eksportowy

VI. Faktoring odwrotny

VII. Faktoring półotwarty

VIII. Faktoring z polisą klienta

IX. Faktoring obsługowy

X. Faktoring z przejęciem ryzyka

XI. Program faktoringowy Wiarygodny Dostawca

XII. Faktoring zamówieniowy

XIII. Windykacja zamiast faktoringu

XIV. Sprzedaż wierzytelności

XV. Faktorama, czyli faktoring w formie aukcji internetowej

1. Załączniki do aukcji

2. Bezpieczeństwo aukcji faktoringowych

3. Przebieg aukcji

4. Rozliczenia

Rozdział IV

Umowa faktoringu, czyli jakich uniknąć pułapek

I. Umowa faktoringu

II. Regulamin usługi

III. Przedmiot i zakres czynności faktora

IV. Oświadczenia i zobowiązania faktoranta

V. Ograniczenia w nabywaniu wierzytelności

VI. Warunki nabywania wierzytelności przez faktora

VII. Finansowanie wierzytelności

VIII. Skutki braku spłaty wierzytelności w terminie

IX. Zwrotne przeniesienie wierzytelności do majątku faktoranta

X. Płatności nieprawidłowe

XI. Wynagrodzenie faktora

XII. Zawiadomienia

XIII. Zabezpieczenia

XIV. Wygaśnięcie umowy
XV. Postanowienia końcowe

Rozdział V

Faktoring a podatki dochodowe

I. Faktoring jest kosztem podatkowym

II. Prowizja to nie strata

III. Faktoring zawsze odpłatny, a więc to nie cesja

IV. Przychód i koszt z faktoringu

V. Odszkodowanie jak przychód z faktury

VI. Faktoring a złe długi

1. Podatek dochodowy

2. VAT

Rozdział VI

Faktoring a VAT

I. Cesja wierzytelności jako punkt odniesienia

II. Faktoring w ustawie o VAT

III. Obrót wierzytelnościami

IV. Stawka VAT

V. Podstawa opodatkowania

VI. Jedno świadczenie czy kilka

VII. Faktoring odwrócony to nie pożyczka

Rozdział VII

Faktoring w interpretacjach podatkowych i orzecznictwie sądowym

I. Obrót wierzytelnościami to część usługi faktoringu

II. Umowa złożona, ale jedna

III. Oparcie w prawie europejskim

IV. Każda usługa faktoringowa jest opodatkowana jednakowo

V. Wynagrodzenie za faktoring, a nie za usługę finansową

VI. Czynności dodatkowe i pomocnicze do usługi głównej

VIII. Koszty poręczenia wekslowego faktoringu to koszt podatkowy w CIT

IX. Usługa ściągania długów jest wyłączona ze zwolnienia od VAT

X. Zbycie wierzytelności w ramach swapu ryzyka kredytowego nie jest objęte VAT
Rozdział VIII

Faktoring: wyciąg z przepisów Kodeksu cywilnego

Rozdział IX

Faktoring: słowniczek terminów