Ewidencja majątku trwałego w jednostkach publicznych (E-book)

  • Ebook
19,97 zł

Ewidencja księgowa majątku trwałego w jednostkach publicznych zależy od jego rodzaju oraz przyjętych regulacji wewnętrznych. Istotne jest jednak to, aby każdorazowo jego wartość została wyceniona w sposób rzetelny.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Aktywa służące do długotrwałego użytkowania zajmują istotną pozycję w majątku jednostek sektora finansów publicznych. Są niezbędne do realizacji zadań ustawowych, ale również dlatego, że stanowią źródło wymiernych dochodów zasilających budżety jednostek. Aby jednak dany składnik majątku można było zaliczyć do aktywów trwałych, musi spełniać warunki wynikające z ustawy o rachunkowości. Powinien przede wszystkim znajdować się pod kontrolą jednostki, powstać w wyniku zdarzeń przeszłych, powodować w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych oraz posiadać wiarygodnie ustaloną wartość.

Więcej informacji
Product Name Ewidencja majątku trwałego w jednostkach publicznych (E-book)
Symbol 1KB0016
ISBN 978-83-269-3253-3
Data wydania 13 maj 2014
Opis hasłowy Środki trwałe w jednostkach publicznych, środki trwałe w budowie, wycena majątku trwałego w jednostce budżetowej, rozliczenie nabycia nieruchomości przez jednostkę budżetową, trwały zarząd
Korzyści dla Ciebie
  • dowiesz się jak poprawnie prowadzić ewidencję analityczną do kont służących rozliczeniu środków trwałych w budowie,
  • przeczytasz o tym według jakich zasad wyceniać składniki znajdujące się w trwałym zarządzie,
  • zdobędziesz wiedzę na temat nabycia nieruchomości na podstawie decyzji za odszkodowanie w jednostce nabywającej udziały.
Grupa docelowa księgowy, kierownik JSFP
Format A4
Liczba stron 27
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Emilia Leśniewska
Autor Halina Skiba

Rzeczowy majątek trwały 4
Inwestycje 7
Środki w trwałym zarządzie 12
Grunty w użytkowaniu wieczystym 14
Przekształcenie w prawo własności 17
Przekazanie majątku w formie aportu 18
Przejęcie majątku za zaległości podatkowe 20
Nabycie nieruchomości z mocy prawa 23
Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych 25