Dokumenty ofertowe - jak je bezbłędnie przygotować i poprawnie ofertować (E-book)

  • Ebook
21,25 zł

Znajomość zasad tworzenia dokumentów ofertowych oraz reguł ich potwierdzania jest niezbędna dla każdego zamawiającego, aby szybko i skutecznie przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne. Wiedza ta przydaje się także wykonawcom, ponieważ pozwala optymalizować pracę i podnosi szansę na wygraną w przetargu. 

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Dobrze przygotowana oferta gwarantuje wykonawcy, że nie spotka go wykluczenie z postępowania oraz odrzucenie oferty z przyczyn formalnych. Dobrze przygotowane oferty to także większy komfort dla zamawiających i oszczędność czasu, bowiem nie trzeba wzywać wykonawców do uzupełniania ofert.

W opracowaniu znajdziesz informacje dotyczące m.in.:
1. potwierdzania za pomocą dokumentów obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia;
2. przeprowadzania „procedury odwróconej”;
3. zasad związanych z potwierdzeniem przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej.

Więcej informacji
Product Name Dokumenty ofertowe - jak je bezbłędnie przygotować i poprawnie ofertować (E-book)
Symbol 1BX0051
ISBN 978-83-269-6178-6
Data wydania 28 lut 2017
Opis hasłowy nowelizacja Pzp, nowelizacja Prawo zamówień publicznych, wykluczenie wykonawcy, przesłanki wykluczenia wykonawcy, dokumentacja ofertowa, oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne, procedura odwrócona, dokumenty ofertowe, przesłanki wykluczenia z postęp
Korzyści dla Ciebie

Dzięki e-bookowi:

- Poznasz zasady weryfikacji dokumentów dotyczących warunków i wykluczenia z postępowania.
- Dowiesz się, co należy uznać za obligatoryjna a co za fakultatywne podstawy wykluczenia.
- Przeczytasz o tym, na co uważać przy procedurze standardowej, a na co przy odwróconej.
- Zdobędziesz wskazówki, jak badać okoliczność wykluczenia związaną z przynależnością do grupy kapitałowej.

Grupa docelowa specjalista ds. zamówien publicznych
Liczba stron 36
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Duluk
Autor Agata Hryc-Ląd

Zasady weryfikacji dokumentów dotyczących warunków i wykluczenia
Fakultatywne i obligatoryjne przesłanki wykluczenia z postępowania
Procedura standardowa i odwrócona – bądź pewien, czy właściwie je prowadzisz
Jak badać okoliczność wykluczenia związaną z przynależnością do grupy kapitałowej – praktyczne wskazówki